Obsługa instytucji pożyczkowych

Wsparcie prawne dla podmiotów nadzorowanych podlegających ustawie o kredycie konsumenckim czy pożyczce lombardowej. Doradztwo dla podmiotów świadczących usługę Buy Now Pay Later (BNPL). Wsparcie instytucji pożyczkowych w zakresie prawa konsumenckiego w instytucji finansowej. Szkolenia z zakresu compliance instytucji pożyczkowej. Przygotowanie wzorców umów zgodnych z wymogami ustawy o kredycie konsumenckim. Audyt działalności instytucji pożyczkowej pod kątem zgodności z wymogami regulacyjnymi i wsparcie przy wdrożeniu zaleceń. Audyt procesu pożyczkowego pod kątem zgodności z przepisami i wytycznymi regulacyjnymi. Reprezentacja przed KNF i Rzecznikiem Finansowym. Monitoring regulacyjny.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla instytucji pożyczkowych, w tym oferujemy bieżący monitoring regulacyjny w tym obszarze.

Wspieramy instytucje pożyczkowe również pod kątem AML i RODO.

Oferujemy wsparcie prawne w dostosowaniu instytucji pożyczkowej do wymogów regulacyjnych, w tym wytycznych i komunikatów KNF. Wspieramy podmioty nadzorowane we wdrażaniu w organizacji wymogów wynikających z Komunikatu chmurowego KNF.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.