Znaki towarowe

Zarejestrowane znaki towarowe znacznie podnoszą wartość firmy. Przemyślana strategia w zakresie budowania i ochrony marki stanowi jeden z elementów nowoczesnego biznesu. To także instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku, pozwalający skutecznie zwalczać nieuczciwą konkurencję.

Managing associate, adwokat
Iwona Aleksandrowicz-Strus
+ 48 663 414 383
Managing associate, adwokat
Iwona Aleksandrowicz-Strus
+ 48 663 414 383

Opracowywanie strategii marki

Oferujemy wsparcie prawne w zakresie opracowywania strategii marki. Dzięki pomocy naszych specjalistów na etapie projektowania oznaczeń przedsiębiorstwa, będziesz mieć pewność, że wybrane nazwy czy logotypy nie będą naruszać praw innych podmiotów, a także – będą mogły zostać zarejestrowane jako znaki towarowe.
Wspieramy również klientów w toku badań due diligence w aspekcie znaków towarowych, m.in. weryfikując uprawnienia do rejestracji znaków towarowych czy transfery znaków towarowych między firmami.

Rejestracja znaków towarowych. Pozyskiwanie dofinansowań.

Nasi eksperci zapewniają kompleksową obsługę w związku z rejestracją znaków towarowych na poziomie krajowym (w ramach postępowania przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polski; UPRP), unijnym (przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; EUIPO) oraz międzynarodowym (przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej, na podstawie tzw. protokołu madryckiego).
Pomagamy klientom w pozyskiwaniu i rozliczeniu dedykowanych dofinansowań na rejestrację znaków towarowych.

Monitoring

Monitoring znaków towarowych prowadzony przez naszych specjalistów pozwala ustalić czy konkurencja nie próbuje zarejestrować znaków podobnych lub identycznych do oznaczeń naszych klientów. Z pomocą AI weryfikujemy bazy urzędów patentowych w Polsce, UE i większości Państw na świecie.

Każde wykryte zagrożenie jest raportowane. W ramach raportu wskazywane są dalsze kroki, które należy podjąć, by skutecznie ochronić przysługującą naszym klientom własność intelektualną.

Postępowania sporne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych przed UPRP i EUIPO (w sprawach sprzeciwowych i o unieważnienie znaków towarowych), w postępowaniach przed sądami powszechnymi o naruszenie praw do znaków towarowych, a także – w ramach postępowań polubownych. Nasi specjaliści oferują wsparcie na wszelkich etapach sporu z podmiotami trzecimi.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.