Obsługa prawna inwestycji deweloperskich

Deweloperzy, którzy chcą sprawnie działać na rynku, powinni zadbać o to, aby skutecznie zabezpieczyć swoje interesy. Profesjonalna obsługa prawna inwestycji realizowana przez wyspecjalizowanych prawników to jeden z podstawowych sposobów na osiągnięcie tego celu. Kluczowa w tym przypadku jest kompleksowość wsparcia, które powinno obejmować każdy etap przedsięwzięcia. Nasz radca prawny dogłębnie znający prawo budowlane zapewnia firmom fachowe doradztwo zarówno w zakresie identyfikacji ryzyka związanego z zakupem nieruchomości, postępowań administracyjnych dotyczących decyzji planistycznych, jak i podczas komercjalizacji inwestycji.

W ramach usług kancelarii Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego prowadzona jest m.in.:

  • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
  • obsługa prawna inwestycji deweloperskich.

Proponowane przez nas wsparcie to bardzo korzystne rozwiązanie dla klientów, których interesuje fachowa obsługa prawna inwestycji w Warszawie.

Obsługa prawna inwestycji deweloperskich
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714
Łukasz Lanoszka
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714

Prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od wyboru i zakupu nieruchomości po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i sprzedaż lub komercjalizację inwestycji.

Doradzamy przy planowaniu struktury realizacji i finansowania inwestycji, przygotowując i negocjując umowy inwestycyjne i umowy o współpracę, jak również doradzając w zakresie optymalnej formy spółki dla prowadzenia inwestycji.

Wspieramy inwestorów w uzyskiwaniu finansowania dla ich inwestycji.

Pomagamy przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowując, opiniując i negocjując umowy o roboty budowlane, umowy z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy z architektami i projektantami inwestycji, umowy z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg.

Reprezentujemy deweloperów i inwestorów w postępowaniach administracyjnych w czasie przygotowania inwestycji i w trakcie budowy. Prowadzimy w aspekcie prawnym postępowania o warunki zabudowy oraz o pozwolenie na budowę.

Opiniujemy i przygotowujemy prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie i umowy sprzedaży zawierane z klientami.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i umowy dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości.

Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych

Obsługa inwestycji deweloperskich wymaga tego, aby zaangażowany był w nią wykwalifikowany radca prawny od nieruchomości. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne działań klienta: od wyboru i zakupu nieruchomości po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i sprzedaż lub komercjalizację inwestycji. Nasza kompleksowa obsługa deweloperów w miastach takich jak Warszawa zapewnia sprawne przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego w sposób zgodny z przepisami.

Obsługa prawna deweloperów – szacowanie ryzyka inwestycyjnego

Obsługa prawna inwestycji budowlanych w Warszawie obejmuje między innymi audyt prawny nieruchomości. W jego ramach badamy jej stan prawny oraz szczegółowo charakteryzujemy możliwe zagrożenia związane z konkretną inwestycją. Dzięki umiejętnej identyfikacji ryzyka klient może uniknąć poniesienia dotkliwych strat finansowych.

Wsparcie w pozyskaniu funduszy

Inną usługą, jaką zawiera w sobie obsługa developerów w naszym wykonaniu, jest pomoc w odpowiedniej organizacji inwestycji pod względem finansowym. Doradzamy przy planowaniu struktury realizacji i finansowania przedsięwzięcia, przygotowując i negocjując umowy inwestycyjne oraz umowy o współpracę, a także doradzając w zakresie optymalnej formy spółki dla prowadzenia inwestycji. Pomagamy również w procesie uzyskiwania środków od inwestorów, które są niezbędne do opłacenia zaplanowanych działań.

Tworzenie i negocjowanie umów

Dobra organizacja procesu inwestycyjnego nie jest możliwa bez umów sporządzonych przez doświadczonych specjalistów. Wspieramy klientów w organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowując, opiniując i negocjując m.in. umowy:

  • o roboty budowlane,
  • z generalnym wykonawcą i podwykonawcami,
  • o zastępstwo inwestycyjne,
  • z architektami i projektantami inwestycji,
  • z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg.

Oferowana przez nas obsługa prawna inwestycji budowlanych w Warszawie to gwarancja umów podpisanych na warunkach korzystnych dla klienta.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Fachowe sporządzanie umów deweloperskich

Interesuje Państwa dobrze skonstruowana umowa deweloperska, której przygotowaniem zajmie się uznany prawnik z Warszawy? Kancelaria Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego oferuje taką usługę – co więcej, nasz radca prawny opiniuje i sporządza nie tylko umowy deweloperskie, ale również inne dokumenty takie jak m.in.: prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, a także umowy sprzedaży zawierane z klientami. Oprócz tego przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu oraz dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu.

Obsługa prawna inwestycji – reprezentacja przed sądem

Kompleksowa obsługa prawna developerów i inwestorów obejmuje również ich reprezentację w postępowaniach administracyjnych w czasie przygotowania inwestycji i w trakcie budowy. Zajmuje się tym nasz ekspert – prawnik od procesów inwestycyjnych. Prowadzimy w aspekcie prawnym także postępowania o warunki zabudowy oraz o pozwolenie na budowę.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.