15.03.2022

Prowadzenie działalności B+R a pozytywna interpretacja IP Box

Mariusz Purgał
Patrycja Skop

Rozstrzygnięcie kwestii prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez Podatnika jest kluczowe w kontekście uzyskania pozytywnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości stosowania ulgi IP Box, czyli preferencyjnego opodatkowania tzw. dochodu kwalifikowanego stawką w wysokości 5%.

Składając w imieniu naszych klientów wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji, zdarzało nam się uzyskać od Krajowej Informacji Skarbowej postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie braków wniosku. KIS prezentowała stanowisko, zgodnie z którym to Wnioskodawca zobowiązany jest do jednoznacznego wyjaśnienia, czy charakter jego działalności związany jest z badaniami naukowymi czy pracami rozwojowymi.

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 listopada 2021 r. wydał przełomowy wyrok o sygn. akt II FSK 1049/21. Stwierdził w nim, że nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął on, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W ocenie NSA stanowisko organu prowadziłoby do podważenia sensu wydawania interpretacji podatkowych, jeśli sam wnioskodawca ma udzielić odpowiedzi na zadane przez siebie organowi pytanie.

Naszym klientom działającym w sektorze IT udzielamy pomocy w uzyskaniu pozytywnej interpretacji. W tym celu powołaliśmy powyższe orzeczenie NSA. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, w której organ samodzielnie dokonał kwalifikacji działalności Podatnika.

Otrzymaliśmy od Krajowej Informacji Skarbowej interpretację, w której organ wprost kwalifikuje działalność Podatnika jako działalność B+R. Stanowi to dowód na skuteczność naszej kancelarii. Gwarantujemy naszym klientom pełną ochronę, jaką daje indywidualna interpretacja podatkowa.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.