Compliance instytucji finansowej

Compliance instytucji finansowej, w tym w obszarze zgodności z prawem konsumenckim. Zapewnienie zgodności z RODO i AML oraz bieżący monitoring w tym obszarze. Zgodność regulacyjna z przepisami dotyczącymi działalność instytucji, a także wytycznymi, rekomendacjami organów regulacyjnych i komunikatami KNF. Przygotowanie lub audyt dokumentacji wewnętrznej zgodnie z regulacjami sektorowymi i wytycznymi organów regulacyjnych. Audyt działalności instytucji finansowej pod kątem zgodności z wymogami regulacyjnymi i wsparcie przy wdrożeniu zaleceń. Reprezentacja przed KNF i Rzecznikiem Finansowym. Monitoring regulacyjny.

Przygotowujemy a także weryfikujemy pod względem prawnym wewnętrznych polityki i procedury zapewniające zgodność działania podmiotu nadzorowanego przez KNF z wymaganiami wynikającymi z wytycznych, komunikatów (np. chmurowego) czy DORA.

Oferujemy bieżący monitoring regulacyjny.

Przygotowujemy wzorce umów spełniających wymagania outsourcingu regulowanego, DORA, innych wymogów regulacyjnych, a także wspieramy podmioty nadzorowane w ich negocjowaniu.

Przygotowujemy polityki, klauzule informacyjne, regulaminy kierowane do klientów końcowych.

Wspieramy klienta przy dokonywaniu zgłoszeń do KNF, reprezentujemy przed Rzecznikiem Finansowym i KNF. Oferujemy także wsparcie w trakcie kontroli i przy przeprowadzaniu kontroli u dostawców.

Oferujemy również przygotowanie, wdrożenie i nadzorowanie zgodności z AML i RODO.
Doradzamy w zakresie usług płatniczych oraz zmian regulacyjnych w tym obszarze (PSD3, PSR, FIDA i digital payments). Prowadzimy szkolenia i warsztaty z planowanych zmian.

Oferujemy także wsparcie w obszarze zapewnienia compliance podmiotu nadzorowanego w obszarze korzystania z technologii opartych o sztuczną inteligencję (AI). Oferujemy wsparcie w ocenie produktów IT pod kątem ich zgodności z przyszłymi wymogami regulacyjnymi w obszarze AI.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.