DORA, cybersecurity i AI

Wsparcie prawne w obszarze wdrożenia rozporządzenia DORA w organizacji. Szkolenia z zakresu rozporządzenia DORA. Audyt zgodności z wymogami rozporządzenia DORA. Przygotowanie raportu z audytu i rekomendacji oraz wsparcie przy ich wdrożeniu w ramach organizacji. Wsparcie prawne przy przygotowaniu dokumentacji, procedur i polityk na potrzeby wykazania zgodności z rozporządzeniem DORA. Przygotowanie wzorów umów zapewniających zgodność z rozporządzeniem DORA. Wsparcie prawne w toku negocjowania umów lub aneksów wdrażających wymogi wynikające z DORA. Doradztwo prawne w obszarze AI, w tym pod kątem bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą bankową/zawodową.

Dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem w obszarze IT security oraz bezpieczeństwa ICT w sektorze finansowym.

Oferujemy wsparcie prawne we wdrożeniu wymogów DORA zarówno dostawcom ICT, jak i podmiotom nadzorowanym.

Zapewniamy również doradztwo w obszarze technologii opartych o sztuczną inteligencję (AI). prowadzimy szkolenia i audyty w zakresie zgodności z prawem wykorzystania AI w organizacji, przygotowujemy polityki i procedury dotyczące korzystania z AI (w tym pod kątem bezpieczeństwa informacji i danych objętych tajemnica bankową i zawodową), przygotowujemy klauzule umowne zabezpieczające dostawców ICT lub podmioty nadzorowane przed ryzykami związanymi z wykorzystaniem technologii AI.

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu produktów IT pod kątem ich zgodności z przyszłymi wymogami regulacyjnymi w obszarze AI (w szczególności AI Act).

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.