Pomoc prawna w postępowaniach i sprawach spornych

Negocjacje w sporach dotyczących własności intelektualnej. Pomoc w wykonywaniu procedur rejestrowych oraz zgłoszeniach dotyczących praw własności przemysłowej. Analizy i opinie w zakresie korzystania z cudzej własności.

Reprezentujemy Klientów w sprawach w toku negocjacji, w postępowaniach sądowych, administracyjnych, mediacyjnych oraz arbitrażowych. Szukasz prawników, którzy pomogą Ci zarejestrować nowy patent lub będą Cię reprezentować w negocjacjach w przypadku sporu? Chcesz przeprowadzić analizę materiałów w zakresie zgodności z prawem autorskim? Dobrze trafiłeś.

Usługi w sprawach i postępowaniach spornych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie postępowań i spraw spornych związanych z ochroną danych osobowych, własności intelektualnej oraz IT, takie jak:

  • Pomoc przy zgłoszeniach dotyczących praw własności przemysłowej – w tym w wykonywaniu procedur rejestrowych.
  • Analizy i opinie – w zakresie zgodności z prawem określonych sposobów korzystania z cudzej twórczości.
  • Audyty – badanie sposobu wykorzystywania elementów udostępnianych na licencjach typu open source, free software, creative commons, etc.
  • Negocjacje – prowadzimy je w przypadku sporów dotyczących własności intelektualnej,
  • Porozumienia i ugody – opracowujemy porozumienia i ugody pozwalające uregulować wzajemne stosunki w zakresie korzystania z dóbr niematerialnych.
  • Reprezentacje – będziemy Cię reprezentować w sporach i postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych, administracyjnych.
  • Doradztwo – przeprowadzane w zakresie optymalnej strategii ochrony przed naruszeniami lub przed potencjalnymi roszczeniami podmiotów trzecich.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl