Przygotowana likwidacja

Kancelaria jako jedna z pierwszych w Polsce opracowała procedurę tzw. przygotowanej likwidacji, która polegała na zbyciu przedsiębiorstwa na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960
Mariusz Purgał
Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Mariusz Purgał
+ 48 797 927 960

Pre-pack – wdrożenie tzw. przygotowanej likwidacji

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaproponowaliśmy i z sukcesem zrealizowaliśmy procedurę przygotowanej likwidacji (pre-pack) dla naszego Klienta. Mimo poważnych trudności finansowych i wątpliwości co do możliwości ogłoszenia upadłości w klasycznym trybie, udało się doprowadzić do zbycia przedsiębiorstwa w całości na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadziliśmy z sukcesem kilkanaście postępowań przygotowanej likwidacji (pre-pack) od czasu wejścia w życie tej regulacji.

Jak działamy przeprowadzając tzw. pre-pack?

  • Przeprowadzamy ocenę możliwości przeprowadzenia postępowania przygotowanej likwidacji (pre-pack), uwzględniając uwarunkowania finansowe i prawne przedsiębiorcy.
  • Przygotowujemy ofertę i odpowiedzi na ofertę nabycia przedsiębiorstwa w toku przygotowanej likwidacji.
  • Pomagamy w poszukiwaniu nabywcy przedsiębiorstwa.
  • Przygotowujemy analizę prawną przedsiębiorstwa, oferowanego do sprzedaży w toku postępowania pre-pack.
  • Przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  • Reprezentujemy Klienta w toku postępowania upadłościowego, jak również w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym

 

Przygotowana likwidacja jest innowacyjnym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone do ustawy Prawo upadłościowe z dniem 1 stycznia 2016 roku. Jego implementacja w polskim porządku prawnym niesie za sobą nowe możliwości dla przedsiębiorców zmuszonych do zgłoszenia wniosku o upadłość. Dzięki tej procedurze możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego– kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego zapewnia klientom profesjonalne wsparcie w prawidłowej realizacji tego procesu oraz innych działań związanych z przygotowaną likwidacją określaną również mianem pre-pack. Zapraszamy do zapoznania sięz naszą ofertą.

Czym różni się przygotowana likwidacja od standardowego postępowania upadłościowego?

Przed wskazaniem różnicy między pre-pack a tradycyjną upadłością, należy przypomnieć, jaki jest cel postępowań upadłościowych. Ich zadaniem jest zaspokojenie wierzycieli oraz zachowanie firmy dłużnika. W klasycznej upadłości likwidacyjnej syndyk w wyniku ogłoszenia upadłości przystępuje do likwidacji przedsiębiorstwa, dążąc do jego sprzedania w całości. Upadłość pre-pack charakteryzuje się natomiast tym, że realizuje się ją na wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika, który zawiera się we wniosku o ogłoszenie upadłości lub jest przedstawiony osobno w toku postępowania upadłościowego. Osobę nabywcy wskazuje wnioskodawca (może być nim zarówno dłużnik, jak i wierzyciel), a jego wybór nie jest determinowany przez przepisy prawa. Co istotne, nie istnieją wyłączenia, które zabraniałyby nabycia majątku dłużnika przez podmioty z nim powiązane.

Z przygotowaną likwidacją wiąże się również fakt, że w jej ramach możliwe jest nie tylko zbycie całości przedsiębiorstwa. Dopuszcza się również:

  • sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • zbycie składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

Wybór przedmiotu wniosku o pre-pack zależy od wnioskodawcy.

Skuteczne wdrożenie przygotowanej likwidacji

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaproponowaliśmy i z pozytywnym efektem zrealizowaliśmy procedurę przygotowanej likwidacji dla naszego klienta. Mimo poważnych problemów finansowych i wątpliwości związanych z możliwością ogłoszenia upadłości w klasycznym trybie udało się doprowadzić do zbycia przedsiębiorstwa w całości na rzecz inwestora, przy utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadziliśmy z sukcesem kilkanaście postępowań przygotowanej likwidacji od czasu wejścia w życie tej regulacji.

Jakie działania przeprowadzamy w ramach procedury pre-pack?

Przygotowana likwidacja to proces wieloetapowy. Wymaga od kancelarii, której specjalnością są upadłości i restrukturyzacje firm, nienagannego przygotowania i dużego, merytorycznego doświadczenia.

Przygotowania do upadłości w trybie pre-pack rozpoczynamy od oceny możliwości jej przeprowadzenia. W tym celu analizujemy uwarunkowania finansowe i prawne przedsiębiorcy. Następnie sporządzamy ofertę sprzedaży przedsiębiorstwa w toku przygotowanej likwidacji oraz gwarantujemy klientom fachowe wsparcie w poszukiwaniu nabywcy firmy. Profesjonalnie tworzymy wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący zbycie przedsiębiorstwa w trybie pre-pack wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapewniamy reprezentację klienta w toku postępowania upadłościowego, jak również w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym. Przedsiębiorcy korzystający z naszych usług mają pewność, że ich sprawą zajmują się kompetentni specjaliści, którym warto zaufać.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Profesjonalna obsługa prawna z zakresu upadłości i restrukturyzacji firm

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o upadłość przedsiębiorców oraz restrukturyzację firm. Pracuje u nas m.in. kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, który fachowo sporządzi dla klienta niezbędne dokumenty, w tym plan restrukturyzacyjny. W naszej ofercie znajduje się również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będące znakomitym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zainteresowanych przeprowadzeniem szybkich zmian naprawczych w firmie. Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.