Obsługa prawna IT - regulaminy i umowy IT

Umowy i prawo w IT. Obsługa podmiotów zajmujących się opracowywaniem i komercjalizacją nowatorskich rozwiązań i produktów. Nabywanie, komercjalizacja i dalsza dystrybucja praw własności intelektualnej.

Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868
Łukasz Wieczorek
Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868

Obsługa podmiotów, które na co dzień zajmują się opracowywaniem i komercjalizacją nowatorskich rozwiązań i produktów. Zabezpieczanie efektów prac Klientów od strony odpowiedniej organizacji prowadzonej działalności. Nabywanie, komercjalizacja i dalsza dystrybucja praw własności intelektualnej.

Umowy i regulaminy w IT – wsparcie prawne

W ramach naszej pracy projektujemy i opracowujemy regulacje umowne dotyczące przeniesienia praw do produktów, systemów licencyjnych o różnym zakresie, a także możliwości korzystania z produktów na innych zasadach, jak na przykład SaaS, użytkowanie lub dzierżawa praw.

Wsparcie prawne na każdym etapie tworzenia rozwiązań IT

Opracowujemy umowy w przedmiocie rozwiązań IT, dotyczące każdego etapu tworzenia i korzystania z oprogramowania; począwszy od analiz, poprzez wdrożenie, po utrzymanie i rozwój oprogramowania, w każdym modelu wykonywania prac (agile, body leasing, etc) lub rozliczania ich realizacji (fixed price, time & material, etc).

Umowy i regulaminy w IT – profesjonalne wsparcie prawne

Ze specyfiki branży IT wynika fakt, że dużą rolę odgrywają w niej kwestie licencyjne i prawa do produktu. W naszej kancelarii umowy IT konstruuje wykwalifikowany prawnik od prawa autorskiego. Dzięki jego wiedzy możemy zaoferować przygotowywanie dopracowanych regulacji umownych obejmujących m.in.:

  • przeniesienie praw do produktów,
  • systemy licencyjne o różnym zakresie,
  • korzystanie z towaru na innych zasadach takich jak SaaS, użytkowanie czy dzierżawa praw.

Prawo w IT wymaga biegłości w specjalistycznym słownictwie oraz znajomości reguł, którymi rządzi się ten rynek. W innym wypadku skuteczne zabezpieczenie prawne firm z tej branży nie byłoby możliwe, ze względu na dużą liczbę potencjalnych rozwiązań kwestii własności produktu. W przypadku naruszenia interesów klienta sprawą zajmuje się uznany prawnik od spraw spornych.

Doradztwo prawne na wszystkich etapach tworzenia rozwiązań IT

Procesy opracowywania, realizacji i następnie korzystania z oprogramowania są obwarowane wieloma drobiazgowo sporządzonymi umowami. Nasza kancelaria konstruuje regulacje umowne, które dotyczą:

  • początkowych faz tworzenia produktu, np. analiz,
  • wdrożenia tych rozwiązań,
  • utrzymania i dalszego rozwoju oprogramowania w różnych modelach prac takich jak agile czy body leasing, a także ich późniejszego rozliczenia.

Efektywna ochrona danych osobowych

Proponujemy rozwiązania prawne z zakresu transferu oraz korzystania z praw własności przemysłowej. Nasz prawnik, którego specjalnością jest ochrona danych osobowych, zajmuje się skutecznym zabezpieczeniem danych wrażliwych firmy.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Firmy działające w branży informatycznej wprowadzają na rynek innowacyjne produkty wymagające dużej wiedzy i doświadczenia. Obsługa prawna IT powinna być przekazana podmiotowi, który dzięki wieloletniej praktyce i ciągłemu rozwojowi poradzi sobie z wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwem. Kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego posiada wysokie kompetencje z zakresu prawa w IT i oferuje kompleksowe usługi obejmujące m.in. opracowywanie regulacji umownych. Częstym zjawiskiem w branży IT jest pojawianie się nowych firm na rynku – w ofercie znajduje obsługa prawna startupów będąca dla nich nieocenioną pomocą.

Ochrona Twojego know-how i danych osobowych. Przygotowujemy rozwiązania w zakresie transferu oraz korzystania z praw własności przemysłowej: znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, patentów. Chronimy know-how, tajemnicę przedsiębiorstwa, dane osobowe i inne informacje wrażliwe poprzez formułowanie egzekwowalnych klauzul umownych.

Sprawna obsługa prawna IT poparta doświadczeniem

Nasza kancelaria zrealizowała do tej pory wiele udanych projektów z przedstawicielami branży IT zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Dzięki rzetelnej pracy i odpowiednim umiejętnościom zbudowaliśmy sobie renomę, która zachęca nowe firmy do powierzenia nam obsługi prawnej IT. W portfolio mamy sporo skomplikowanych projektów, m.in.:

  • opracowanie modeli licencyjnych i pakietów szablonów umów na rynek amerykański i brytyjski dla polskiej spółki z branży IT,
  • pomoc firmie z sektora IT w procesie wdrażania nowoczesnej bankowości elektronicznej dla międzynarodowego banku z Azji,
  • kompleksowa obsługa prawna IT filipińskiego producenta oprogramowania i aplikacji mobilnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.