Obsługa prawna IT - regulaminy i umowy IT

Umowy i prawo w IT. Obsługa podmiotów zajmujących się opracowywaniem i komercjalizacją nowatorskich rozwiązań i produktów. Nabywanie, komercjalizacja i dalsza dystrybucja praw własności intelektualnej.

Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868
Łukasz Wieczorek
Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868

Obsługa podmiotów, które na co dzień zajmują się opracowywaniem i komercjalizacją nowatorskich rozwiązań i produktów. Zabezpieczanie efektów prac Klientów od strony odpowiedniej organizacji prowadzonej działalności. Nabywanie, komercjalizacja i dalsza dystrybucja praw własności intelektualnej.

Umowy i regulaminy w IT – wsparcie prawne

W ramach naszej pracy projektujemy i opracowujemy regulacje umowne dotyczące przeniesienia praw do produktów, systemów licencyjnych o różnym zakresie, a także możliwości korzystania z produktów na innych zasadach, jak na przykład SaaS, użytkowanie lub dzierżawa praw.

Wsparcie prawne na każdym etapie tworzenia rozwiązań IT

Opracowujemy umowy w przedmiocie rozwiązań IT, dotyczące każdego etapu tworzenia i korzystania z oprogramowania; począwszy od analiz, poprzez wdrożenie, po utrzymanie i rozwój oprogramowania, w każdym modelu wykonywania prac (agile, body leasing, etc) lub rozliczania ich realizacji (fixed price, time & material, etc).

Umowy i regulaminy w IT – profesjonalne wsparcie prawne

Ze specyfiki branży IT wynika fakt, że dużą rolę odgrywają w niej kwestie licencyjne i prawa do produktu. W naszej kancelarii umowy IT konstruuje wykwalifikowany prawnik od prawa autorskiego. Dzięki jego wiedzy możemy zaoferować przygotowywanie dopracowanych regulacji umownych obejmujących m.in.:

  • przeniesienie praw do produktów,
  • systemy licencyjne o różnym zakresie,
  • korzystanie z towaru na innych zasadach takich jak SaaS, użytkowanie czy dzierżawa praw.

Prawo w IT wymaga biegłości w specjalistycznym słownictwie oraz znajomości reguł, którymi rządzi się ten rynek. W innym wypadku skuteczne zabezpieczenie prawne firm z tej branży nie byłoby możliwe, ze względu na dużą liczbę potencjalnych rozwiązań kwestii własności produktu. W przypadku naruszenia interesów klienta sprawą zajmuje się uznany prawnik od spraw spornych.

Doradztwo prawne na wszystkich etapach tworzenia rozwiązań IT

Procesy opracowywania, realizacji i następnie korzystania z oprogramowania są obwarowane wieloma drobiazgowo sporządzonymi umowami. Nasza kancelaria konstruuje regulacje umowne, które dotyczą:

  • początkowych faz tworzenia produktu, np. analiz,
  • wdrożenia tych rozwiązań,
  • utrzymania i dalszego rozwoju oprogramowania w różnych modelach prac takich jak agile czy body leasing, a także ich późniejszego rozliczenia.

Efektywna ochrona danych osobowych

Proponujemy rozwiązania prawne z zakresu transferu oraz korzystania z praw własności przemysłowej. Nasz prawnik, którego specjalnością jest ochrona danych osobowych, zajmuje się skutecznym zabezpieczeniem danych wrażliwych firmy.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Firmy działające w branży informatycznej wprowadzają na rynek innowacyjne produkty wymagające dużej wiedzy i doświadczenia. Obsługa prawna IT powinna być przekazana podmiotowi, który dzięki wieloletniej praktyce i ciągłemu rozwojowi poradzi sobie z wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwem. Kancelaria radców prawnych Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego posiada wysokie kompetencje z zakresu prawa w IT i oferuje kompleksowe usługi obejmujące m.in. opracowywanie regulacji umownych. Częstym zjawiskiem w branży IT jest pojawianie się nowych firm na rynku – w ofercie znajduje obsługa prawna startupów będąca dla nich nieocenioną pomocą.

Ochrona Twojego know-how i danych osobowych. Przygotowujemy rozwiązania w zakresie transferu oraz korzystania z praw własności przemysłowej: znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, patentów. Chronimy know-how, tajemnicę przedsiębiorstwa, dane osobowe i inne informacje wrażliwe poprzez formułowanie egzekwowalnych klauzul umownych.

Sprawna obsługa prawna IT poparta doświadczeniem

Nasza kancelaria zrealizowała do tej pory wiele udanych projektów z przedstawicielami branży IT zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Dzięki rzetelnej pracy i odpowiednim umiejętnościom zbudowaliśmy sobie renomę, która zachęca nowe firmy do powierzenia nam obsługi prawnej IT. W portfolio mamy sporo skomplikowanych projektów, m.in.:

  • opracowanie modeli licencyjnych i pakietów szablonów umów na rynek amerykański i brytyjski dla polskiej spółki z branży IT,
  • pomoc firmie z sektora IT w procesie wdrażania nowoczesnej bankowości elektronicznej dla międzynarodowego banku z Azji,
  • kompleksowa obsługa prawna IT filipińskiego producenta oprogramowania i aplikacji mobilnych.