13.10.2021

AI w ujęciu prawnym

Łukasz Wieczorek

Za datę powstania pierwszej sztucznej inteligencji można uznać początki lat 50. ubiegłego wieku. Musiało minąć ponad sześćdziesiąt lat, by po raz pierwszy spróbowano zdefiniować prawnie system AI.

W 1956 roku, podczas konferencji w Dartmouth, po raz pierwszy użyto wyrażenia „sztuczna inteligencja”. Był to system zaprogramowany za pomocą algorytmu w ten sposób, by program był w stanie wykonywać proste czynności analityczne. W tamtych czasach było to wystarczające do wygrywania w szachy. Później jednak programy stały się o wiele bardziej skomplikowane. W dodatku sama analityka nie ograniczała się jedynie do systemu szachowego, lecz angażowała już o wiele więcej zróżnicowanych danych.

Zapisywanie i przetwarzanie danych w różnych celach stało się jedną z najbardziej podstawowych funkcji, które pełniła sztuczna inteligencja (AI). Pozwalało to na całą gamę możliwości (nauki wykorzystujące metodologię statystyczną zaczęły przeżywać złoty wiek). Wiązało się też z mnóstwem zagrożeń, które z początku nie były na tyle jasne i określone, by użytkownik zdawał sobie z nich sprawę. Nie może więc dziwić, że już kilka lat temu temat podjęła Unia Europejska, która – jak to chociażby widać na przykładzie RODO – za priorytet stawia sobie bezpieczeństwo praw i wolności obywateli UE.

Artificial Intelligence Act można zatem uznać za naturalną kolej rzeczy. Przedmiotem zaprezentowanego w kwietniu 2021 r. projektu rozporządzenia unijnego jest między innymi uszeregowanie systemów AI pod kątem stopnia zagrożenia generowanego dla użytkowników tychże systemów (adresatów pracy poszczególnych systemów AI). Projektowane rozporządzenie ma na celu zminimalizowanie ryzyka dyskryminacji wynikającego m.in. z tzw. przechyłu algorytmicznego, nieodpowiedniej jakości danych lub braku kontroli systemu AI przez człowieka.

To pierwszy na świecie kompleksowy projekt aktu prawnego regulującego problematykę AI. Tym samym wpływa on istotnie na postrzeganie i definiowanie prawne przyszłości nowych technologii. Artificial Intelligence Act będzie miał daleko idący wpływ na funkcjonowanie większości sektorów biznesu w UE. Od strony obowiązków prawnych, regulacyjnych, organizacyjnych – nie będzie przesadą porównanie rozporządzenia ws. AI do RODO.

Czy Artificial Intelligence Act definiuje system AI w sposób zbyt wąski czy szeroki? Czy projektowane rozporządzenie trafnie rozpoznaje ryzyka wynikające z działalności systemów AI w poszczególnych branżach biznesu? A może Artificial Intelligence Act wstrzyma rozwój AI w Europie?

 

Te i inne pytania były przedmiotem dyskusji podczas AI Waves  – wydarzenia zorganizowanego przez Miquido 15 września 2021 r. Prelegentami byli nasi prawnicy – partner i radca prawny Łukasz Wieczorek oraz associate Michał Barwicki. AI Waves to cykliczne spotkania dedykowane tematyce sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence). Podczas nich uczestnicy dyskutują o praktycznych i biznesowych aspektach aplikacji rozwiązań z zakresu AI.

Wydarzenie odbyło się online i jego zapis jest dostępny w Internecie. Zapraszamy do posłuchania, jak eksperci z różnych dziedzin związanych z nowymi technologiami postrzegają AI i co myślą o nowym projekcie.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.