17.09.2020

CIT od spółki komandytowej?

Izabela Ustymenko

Wczoraj na stronie RCL pojawił się zapowiadany od początku września projekt ustawy w ramach uszczelniania systemu podatkowego, który między innymi zawiera kontrowersyjne przepisy obejmujące spółki komandytowe (osobowe) podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do tej pory spółka komandytowa jest transparentna podatkowo – tzn. sama nie płaci podatku PIT/CIT, a obciążeni są tylko jej wspólnicy.
Proponowane zmiany zakładają natomiast, że spółka komandytowa będzie dodatkowo płaciła CIT, a w dalszym etapie jej wspólnicy swój podatek PIT/CIT.
Projekt przewiduje jednak pewną furtkę dla komandytariuszy-osób fizycznych. Zwolniona z opodatkowania będzie część ich przychodów, w wysokości 50% uzyskanych przychodów jednak nie więcej niż 60.000 zł rocznie z danej spółki.
To zwolnienie nie będzie miało jednak zastosowania w przypadku, gdy istniejące powiązania między komplementariuszami spółki komandytowej lub sposób kierowania spółką wskazywałby na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki (np. gdy komandytariusz posiada przynajmniej 5% udziaów/akcji w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem).
Projekt ustawy jest obecnie opiniowany, a zgodnie z założeniami ma wejść w życie od 1 stycznia 2021.
Wydaje się, że prawdziwym uzasadnieniem może jednak nie być uszczelnienie systemu podatkowego, a głównie zwiększenie wpływów do budżetu. Trudno przewidzieć szanse na przyjęcie przepisów w obecnym kształcie, ale jest to już kolejna próba objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT – być może tym razem okaże się skuteczna.
Działając z wyprzedzeniem warto przejrzeć swoje struktury kapitałowe i zastanowić się nad najlepszym, zgodnym z przepisami, rozwiązaniem.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.