Private equity and venture capital

Support for private equity entities and venture capital investment funds, including in the seed and pre-seed phases. Experience in investments financed from public and private funds.

Attorney-at-Law
Paulina Opiełka
+ 48 511 458 139
Paulina Opiełka
Attorney-at-Law
Paulina Opiełka
+ 48 511 458 139

We specialise in providing legal advice and support for private equity entities and venture capital investment funds, including in the seed and pre-seed phases. Our law firm supports investment processes taking into account both the interests of the investor and the need to protect the interests of the entity that is the subject of the investment, including start-ups. We have extensive experience in supporting investments financed exclusively with private funds, as well as those that make use of public financing (support from the Swiss Fund, NCBiR, PFR and KFK).

We provide a full range of services for investment funds, both internal corporate services (support for investment committees, preparing investment documentation), as well as by preparing and implementing every stage of the investment process.

We conduct due diligence

We prepare investment agreements and participate in negotiations.

We prepare other documentation related to an investment.

We provide ongoing legal advice and support during the investment implementation phase.

We handle exits from investments, including through a public offering

We ensure effective protection of our client’s interests at every stage of the investment process.

Contact

KWKR Konieczny Wierzbicki and Partners Law Firm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl