10.07.2024

Implementacja dyrektywy DAC-7 – nowe zasady dla platform internetowych

Alicja Łopacińska

1 lipca 2024 r. weszły w życie długo oczekiwane przepisy implementujące postanowienia unijnej dyrektywy DAC-7. Celem nowej regulacji jest przeciwdziałanie zjawiskom uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej i zwiększenie dostępności danych dla organów podatkowych o dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem określonych platform cyfrowych. Nowe obowiązki mogą stanowić pewne wyzwanie dla firm z branży e-commerce i skutkować nie tylko wdrożeniem nowych rozwiązań, ale i zmianą dotychczasowego modelu działania lub warunków świadczenia usług. 

Jakie są nowe obowiązki operatorów platform internetowych? 

Na operatorów platform cyfrowych zostaną nałożone obowiązki gromadzenia, weryfikowania i przekazywania określonych informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji z wykorzystaniem platformy. 

  • Gromadzenie informacji: Operatorzy platform muszą zbierać dane dotyczące sprzedawców korzystających z ich platformy. Informacje te obejmują m.in. dane identyfikacyjne, adresy, podatkowe numery identyfikacyjne i inne istotne informacje, w szczególności wartość wynagrodzenia uzyskanego przez sprzedawcę za usługi lub towary oraz liczbę wykonanych transakcji przez danego sprzedawcę. 

Raportowanie obejmie sprzedawców, którzy zgodnie przekroczą wskazane przez unijnego ustawodawcę progi sprzedaży, tj. kwotę 2000 euro lub 30 transakcji w skali roku. 

  • Weryfikacja tożsamości: Operatorzy muszą weryfikować tożsamość swoich użytkowników, aby upewnić się, że są oni zgodni z przepisami podatkowymi, w szczególności w zakresie uznania sprzedawcy za rezydenta danego państwa. 

Operatorzy platform są również zobowiązani do dyscyplinowania sprzedawców w zakresie dostarczenia im wymaganych informacji. Jeżeli sprzedawca nie przekaże wymaganych informacji, może się to skończyć blokadą transakcji i wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia, a nawet zamknięciem konta sprzedawcy i uniemożliwieniem mu ponownej rejestracji na platformie. 

  • Przekazywanie informacji: Operatorzy platform muszą przekazywać odpowiednie informacje o swoich użytkownikach organom podatkowym. Dotyczy to zarówno informacji o dochodach, jak i danych identyfikacyjnych. 

Wymagane informacje operator platformy będzie zobowiązany przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Niezbędne będzie także dodatkowa rejestracja operatorów platform cyfrowych oraz uzyskanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego do celów sprawozdawczych umożliwiającego wykonywanie nowych obowiązków. 

  • Wdrożenie nowych procedur: Operatorzy muszą dostosować swoje procedury i systemy informatyczne, aby spełnić nowe wymogi. Może to obejmować m.in. zmiany w procesach rejestracji, weryfikacji tożsamości i przekazywania danych przez użytkowników platform cyfrowych. 
  • Sankcje za brak przestrzegania przepisów: Operatorzy, którzy nie spełnią nowych obowiązków, mogą być ukarani karą pieniężną lub ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. 

Brak należytego wypełniania obowiązków może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 1.000.000 złotych, a także poniesieniem odpowiedzialności karno-skarbowej. 

Kiedy należy wywiązać się z nowych obowiązków? 

Co ważne, polski ustawodawca nie zdążył zaimplementować dyrektywy DAC-7 w terminie, więc nowe obowiązki raportowania danych o sprzedawcach obejmują nie tylko trwający już 2024 r., ale także zakończony już 2023 r. 

Operatorzy platform będą mieć czas do 31 grudnia 2024 r. na przeprowadzanie procedur należytej staranności, a do 31 stycznia 2025 r. – czas na złożenie sprawozdań za lata 2023 i 2024. 

Mogłoby się wydawać, że czasu na wywiązanie się z nowych obowiązków jest więc trochę więcej, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie należy dostosować całą swoją organizację do nowych przepisów i zacząć zbierać dane o sprzedawcach – im szybciej firma wdroży wymagane procedury, tym łatwiej będzie jej się wywiązać z nowych obowiązków w momencie raportowania informacji do organów podatkowych. 

Kogo dotyczą nowe obowiązki? 

Nowymi obowiązkami zostaną objęci operatorzy platform cyfrowych, którzy udostępniają innym podmiotom stronę internetową lub aplikację, która ułatwia: 

  • Zawieranie transakcji najmu nieruchomości (w tym miejsc parkingowych), 
  • Zawieranie transakcji usług świadczonych osobiście (np. usługi kosmetyczne, fryzjerskie, wykonywanie napraw), 
  • Sprzedaż określonych towarów (tzw. marketplace), 
  • Udostępnianie środków transportu (np. najem samochodów, rowerów lub innych środków transportu). 

Raportowanie nie będzie wymagane co do wszystkich rodzajów użytkowników. W szczególności obowiązek ten nie będzie dotyczył użytkowników, których liczba przeprowadzonych transakcji nie przekroczyła 29 lub łączna wartość uzyskanego wynagrodzenia jest mniejsza niż 2000 euro. 

Podsumowanie 

Nowe przepisy z pewnością mogą nastręczać pewnych problemów. Operatorzy platform muszą przygotować się na wprowadzenie nowych procedur i przestrzeganie wymogów, aby uniknąć sankcji. Konieczne może okazać się przeprowadzenie audytu działalności przedsiębiorcy i identyfikacji podlegania pod przepisy unijnej dyrektywy, jak też zmiana i dostosowanie już obowiązujących dokumentów i procedur, w tym dokumentacji RODO. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.