15.06.2022

Kariera w KWKR: Przemysław Juściński zdał egzamin radcowski

Kancelaria Prawna
Egzamin Radcowski

Przemysław Juściński zdał tegoroczny egzamin radcowski, torując sobie tym samym drogę ku zdobyciu tytułu radcy prawnego w kancelarii „KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy”. Aplikanci, ubiegający się o tytuł zawodowy, przystąpili do egzaminu w dniach 10-13 maja na krakowskiej Tauron Arenie. Wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego opublikowano w środę 08.06 na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Na czym polega i jak przebiega Egzamin Radcowski?

Egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, do niniejszego egzaminu mogą przystąpić (między innymi) aplikanci radcowscy, którzy po ukończeniu studiów wyższych przez okres co najmniej 4 lat świadczyły pomoc prawną w instytucjach wymienonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Z kolei sam egzamin radcowski składa się z 5 części pisemnych:

  • Pierwsza obejmuje zagadnienia z zakresu prawa karnego; zadanie polega na polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, lub sporządzeniu stosownej opinii prawnej,
  • Druga część polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego. Zdający musi przygotować pozew, wniosek lub apelację, a w przypadku braku podstaw do ich wniesienia – sporządza opinię prawną,
  • Trzeci etap weryfikuje wiedzę zdającego z zakresu prawa gospodarczego. Zdający przygotowuje stosowną dokumentację analogicznie do dwóch poprzednich etapów,
  • Czwarta część egzaminu radcowskiego polega na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawdza więc wiedzę zdającego dotyczącą prawa administracyjnego.
  • Piąta i jednocześnie ostatnia część egzaminu polega rozwiązaniu zadania weryfikującego wiedzę aplikanta na temat zasad wykonywania zawodu.

Kariera w KWKR

Przemysław jest związany z naszą kancelarią od nieco ponad 3 lat; specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie nowych technologii (IT), prawie gospodarczym oraz prawie procesowym. Raz jeszcze, w imieniu wszystkich pracowników KWKR, serdecznie gratulujemy Przemysławowi uzyskania pozytywnego wyniku. To znaczący krok w karierze każdego prawnika. Dział TMT zyskał kolejnego specjalistę, który działa zgodnie z misją oraz wartościami naszej kancelarii, świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.