18.03.2021

Kiedy oddział spółki staje się osobnym podatnikiem? Nowy wyrok TSUE

Mateusz Kozieł

Dnia 11 marca 2021 r. TSUE wydał istotny wyrok w sprawie ustalenia statusów jednostki macierzystej (spółki matki) oraz jej oddziału w oparciu o przepisy o podatku od towarów i usług – VAT. Celem wyroku TSUE było określenie jakie obowiązki podatkowe dotyczą odpowiednich podmiotów. Chodzi o podmioty, których siedziby znajdują się w różnych krajach należących do Unii Europejskiej. Wyrok może znacznie ułatwić interpretację przepisów. Umożliwi również poprawne ich stosowanie.

Pytanie do TSUE

Wyrok stanowi odpowiedź na pytanie prejudycjalne szwedzkiego sądu administracyjnego. Dotyczyło ono tego jak należy interpretować przepisy dyrektywy VAT. Chodzi o sytuacje gdy zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie członkowskim oraz oddział tej spółki, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim. TSUE miał określić czy należy uznać te podmioty za odrębnych podatników, gdy ów zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.

Co istotne, w przedstawionym stanie faktycznym zakład główny działał w ramach osobnej grupy VAT, uznawanej za jednego podatnika. Oddział natomiast nie był objęty zakresem tej grupy VAT.

Co istotne dla sprawy, zakład główny ulokowany w Danii należał do duńskiej grupy VAT utworzonej w oparciu o przepisy art. 11 Dyrektywy VAT. To znaczy grupy podmiotów powiązanych, ulokowanych w Danii, i na potrzeby podatku VAT traktowanych jako jeden podatnik. Szwedzki oddział nie należał do przedmiotowej grupy VAT i stanowił podmiot odrębny.

Jak ocenił sprawę TSUE?

TSUE orzekł, iż należy uznać podmioty za odrębnych podatników. To jednak w sytuacji gdy zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.

Stać się tak może jednak po spełnieniu dodatkowych warunków, o jakich Trybunał mówi w uzasadnieniu swego orzeczenia. Przede wszystkim w sytuacji, w której oddział można potraktować jako podmiot niezależny od jednostki macierzystej, prowadzący swoją osobną działalność.

Trybunał w swym orzeczeniu wyraźnie podkreślił, iż świadczenie usług między oddziałem a jednostką macierzystą podlega opodatkowaniu w jednym wypadku. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych.

Kiedy oddział spółki staje się samodzielnym podatnikiem?

W tej kwestii TSUE określił, iż w celu ustalenia statusu oddziału jako samodzielnego podatnika konieczne jest ustalenie, czy oddział można uznać za podmiot niezależny. W szczególności w zakresie ponoszenia ryzyka gospodarczego wynikającego z jego działalności. Przypisanie podmiotu do niniejszej grupy wpływa na jego samodzielność pod kątem prawa podatkowego.

Działanie w grupie VAT istotnym czynnikiem

Trybunał zwrócił uwagę, że działanie podmiotów w grupie VAT to ważny aspekt dla kwalifikacji czynności dokonanej między oddziałem a zakładem głównym. Udział jednego z podmiotów w grupie VAT – a jednocześnie nieuwzględnienie drugiego podmiotu w tej grupie – wskazuje, że mamy do czynienia w tym przypadku z dwoma odrębnymi podmiotami.

 

Cały wyrok mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.