15.07.2021

Kolejny etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

Łukasz Łanoszka
Karolina Suchoń

Wraz z końcem kwietnia zakończył się etap konsultacji publicznych nad projektem ustawy o zmianie prawa budowlanego. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do ustawy zasad funkcjonowania platformy e-Budownictwo, za pośrednictwem której możliwe jest składanie np. wniosku o pozwolenie na budowę.

Najważniejsze postanowienia projektu przewidują możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Do Prawa budowlanego planuje się także wprowadzić postanowienia tworzące i regulujące funkcjonowanie portalu e—Budownictwo. Platforma służy do elektronicznego składania m.in. wniosków i zgłoszeń.

Ponadto planowane jest także utworzenie centralnych rejestrów prowadzonych poprzez system teleinformatyczny. Wpisowi do nich podlegać będą osoby posiadające uprawnienia budowlane (tzw. e-CRUB), jak również osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Rozwiązanie to ma zastąpić istniejące obecnie skomplikowane procedury regulujące prowadzenie ww. rejestrów i doprowadzić do przyspieszenia procesu dokonywania wpisów.

Powyższe zmiany stanowią kolejny etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, dzięki któremu osoby uprawnione będą mogły dokonywać niektórych czynności w formie elektronicznej. Z informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa wynika, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

 

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii to jedynie drobna korekta dwóch najważniejszych w prawie budowalnym ustaw. Zmiany nastąpią bezpośrednio w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. A ich celem jest ułatwienie pracy nie tylko przedsiębiorcom, ale też urzędnikom, którzy dotychczas musieli kompletować wszelkie niezbędne dokumenty.
Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.