21.01.2022

Koordynowanie systemu bankowości dla jednego z największych banków w Polsce

Aleksandra Lachowicz

W dniu 22 grudnia 2021 r. reprezentowana przez naszą Kancelarię spółka specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań IT dla branży bankowej podpisała umowę z jednym z największych banków w Polsce.

Kancelaria prowadziła negocjacje umowy w ramach współpracy pomiędzy spółką Ailleron S.A. a PKO Bank Polski S.A. W wyniku jej podpisania Ailleron S.A. wdroży zintegrowany system LiveBank oparty na modelu chmurowym.

Oprócz nowych możliwości otwierających się zarówno przed dostawcami oprogramowania, jak i jego użytkownikami, pojawiają się również pewne zagrożenia prawne, związane m.in. z przetwarzaniem i przechowywaniem danych, a także obszarami dotyczącymi praw własności intelektualnej, w tym licencjonowaniem oprogramowania. Zadaniem Kancelarii było zabezpieczenie interesów naszego Klienta w umowie zawartej z Bankiem, która zakłada model rozwojowy oraz usługi utrzymania, zaś w przypadku zwiększenia zapotrzebowania po stronie Banku, pozwala także na rozszerzenie o dodatkowe licencje w modelu Cloud. Wielomiesięczne negocjacje obejmowały konieczność uwzględnienia nie tylko uwarunkowań prawnych związanych z wdrożeniem rozwiązania w modelu chmurowym, ale także wewnętrznych regulacji i polityk obu firm, skierowanych na zapewnienie jak największego poziomu bezpieczeństwa korzystania z LiveBank przez jego użytkowników końcowych.

Rozwiązanie LiveBank jest jednym z wiodących produktów naszego Klienta, spółki Ailleron S.A. Służy ono do zdalnej obsługi klienta w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem czatu, połączeń głosowych lub rozmowy wideo. Ailleron S.A. od wielu miesięcy opracowywał całkowicie nowy model funkcjonowania LiveBank poprzez transformację do modelu Cloud.

Rozwiązanie to jest narzędziem, dzięki któremu bank zapewnia swoim klientom szybszą i sprecyzowaną usługę, zachowując jednocześnie wysoki stopień bezpieczeństwa korzystania z aplikacji. Pomysł ten stanowi rewolucję w programowaniu platform z sektora finansowego.

Transakcja obydwu stronom przynosi znaczne korzyści. Dla naszego Klienta projekt stanowi kolejny etap rozwoju, a ze względu na innowatorski charakter wdrożenia ma strategiczne dla niego znaczenie. Z kolei Bank otrzymuje narzędzie umożliwiające realizację zaawansowanych procesów zdalnej obsługi klienta, szersze pozyskiwanie nowych klientów, w tym przy użyciu biometrycznych procesów wideo-weryfikacji oraz możliwość sprzedaży produktów bez konieczności zapewnienia kontaktu osobistego.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.