20.10.2022

Ostatni dzwonek na aktualizację standardowych klauzul umownych

Anna Dąbrowska - Lipka

W ostatnim czasie pojawiły się nowe obowiązki w zakresie danych osobowych dotyczące międzynarodowego transferu danych.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Wszystkich podmiotów, które przekazują dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których nie wydano tzw. decyzji o adekwatności (w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Indii).

Na czym polegają?

Pomiędzy podmiotem przekazującym, a odbierającym dane osobowe powinna zostać zawarta umowa zawierająca tzw. standardowe klauzule umowne w brzmieniu przyjętym na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskich z dnia 4 czerwca 2021 r.

Do kiedy należy je wykonać?

W przypadku nowych umów zawieranych z kontrahentami standardowe klauzule powinny być włączone począwszy od dnia 27 września 2021 r.

Natomiast umowy zawarte przed 27 września 2021 r. należy zaktualizować do 27 grudnia 2022 r.

Jak wykonać nowe obowiązki?

Należy:

  • dokonać przeglądu umów, które zawarliśmy z naszymi kontrahentami;
  • ustalić, czy w ramach współpracy dochodzi do przetwarzania danych osobowych;
  • dokonać weryfikacji, czy nasza współpraca obejmuje przekazywanie danych osobowych poza EOG;
  • zweryfikować, czy w stosunku do danego państwa spoza EOG Komisja Europejska wydała tzw. decyzję o adekwatności, w przypadku odpowiedzi negatywnej ponadto:
  • ustalić właściwy moduł klauzul (istnieją cztery);
  • wypełnić załączniki,
  • uzgodnić środki zabezpieczeń;
  • zweryfikować, czy istniejąca umowa dotycząca danych osobowych (np. umowa powierzenia) nie jest sprzeczna ze standardowymi klauzulami umownymi.

Do formalności związanych z nowym prawodawstwem UE należy zabrać się jak najszybciej, żeby zdążyć do końca roku.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.