08.01.2021

Polska rozbudowuje przystań biznesową dla specjalistów zza wschodniej granicy

Łukasz Wieczorek
IT

Z początkiem grudnia 2020 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, które ułatwiają podjęcie pracy w Polsce przez cudzoziemców-specjalistów. Ruszył program „Poland. Business Harbour”, który umożliwia białoruskim specjalistom z branży IT łatwą relokację na terytorium Rzeczypospolitej.  

„Poland. Business Harbour” – praca dla Białorusinów w Polsce

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach rozszerzyła katalog sytuacji, pozwalających na podjęcie przez cudzoziemców pracy w Polsce bez konieczności posiadania wizy. Mogą to uczynić nie tylko lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne czy lekarze dentyści. W ramach ostatniego programu polskiego rządu, tym uprawnieniem objęto również wszystkich posiadających wizy z adnotacją „Poland. Business Harbour”. To rozwiązanie jest przepustką dla specjalistów z branży nowych technologii, start-upów, MŚP oraz dużych firm z terenów Białorusi, chcących podjąć pracę lub rozwinąć biznes w Polsce.

Program „Poland. Business Harbour” pozwala specjalistom IT z Białorusi, a także ich rodzinom ubiegać się w przyspieszonym trybie o polską wizę. Oznacza to, że obywatele Białorusi wykonujący zawód informatyka, programisty czy przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży technologicznej i planujący rozpocząć pracę w Polsce, nie będą musieli zdobywać zezwolenia na pracę przed złożeniem wniosku o wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”. Skróci to czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. Do końca października 2020 roku w ramach programu „Poland. Business Harbour” wydano 1 300 wiz specjalistom IT z Białorusi.

Co zyskają białoruscy przedsiębiorcy i specjaliści IT?

Osoby z Białorusi, które zechcą pracować w Polsce będą mogły korzystać z tymczasowej przestrzeni mieszkalnej i biurowej. Ich dzieci, które będą uczęszczały do polskich szkół, będą mogły korzystać z dodatkowych lekcji języka polskiego. Pozwoli to na lepszą adaptację w nowym kraju. Białoruscy specjaliści będą mogli liczyć również na wsparcie w wyszukiwaniu inwestorów oraz zdobywaniu grantów na działalność badawczo-rozwojową.

Dodatkowym plusem takiego rozwiązania zapowiadanym przez polski rząd są spore ułatwienia w kontakcie z samorządami oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Te ostatnie już od dawna działają, by zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju biznesu dla osób z różnych krajów, w tym Białorusi.

Ułatwiona procedura wizowa – dla kogo jest przeznaczona?

Ułatwiona procedura wizowa dedykowana jest osobom fizycznym z wykształceniem inżynierskim lub doświadczeniem IT. W programie „Poland. Business Harbour” mogą wziąć udział także Białorusini bez wykształcenia kierunkowego czy doświadczenia w branży nowych technologii. Kwalifikacja w takim wypadku będzie zależna od zaproszenia pracownika do pracy przez polską firmę, uczestniczącą w programie. Lista tych firm jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour/specjalista-it.

Ubieganie się o wizę jest całkowicie bezpłatne, wiąże się jednak z kilkoma formalnościami. W ich rozwiązaniu chętnie pomogą prawnicy z Kancelarii Konieczny Wierzbicki, którzy od wielu lat świadczą pomocą prawną w relokacji pracowników m.in. z Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Prawnicy Kancelarii chętnie wesprą również białoruskich specjalistów IT, którzy pragną rozwinąć swoją działalność w Polsce.

Exodus białoruskich specjalistów IT

Dlaczego zapotrzebowanie na białoruskich ekspertów IT jest w Polsce tak ogromne? Przede wszystkim należy podkreślić, że Białorusini to solidni, dobrze wyedukowani specjaliści, za którymi stoi odpowiednio zaprojektowany system nauki matematyki i fizyki. Znajomość tych dziedzin naukowych pozwala na rozwój w obszarze nowych technologii. Co więcej, oprócz zaplecza merytorycznego, białoruscy specjaliści IT mają na koncie wiele spektakularnych sukcesów, przynoszących duże dochody. Wielu krajom Europy Wschodniej zależy na wykorzystaniu potencjału i talentu tych ekspertów. Polska oferuje pakiet benefitów, które sprawią, że praca nad Wisłą może okazać się bardziej opłacalna niż na Białorusi lub w innych krajach regionu. Lepsze zarobki, perspektywy związane z prowadzeniem biznesu w dynamicznie rozwijającym się kraju należącym do Unii Europejskiej, większe możliwości zawodowe – to tylko niektóre powody, dla których tysiące Białorusinów już skorzystało z programu „Poland. Business Harbour”.

Relokacja białoruskiego biznesu do Polski nie oznacza rezygnacji z prowadzenia działalności na Białorusi, ale możliwość dalszego rozwoju biznesu i ekspansji na nowe rynki.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.