12.04.2021

Kompleksowe doradztwo prawne w związku z połączeniem spółki giełdowej z rozwijającą się firmą z branży gamingowej

Patrycja Pancerz

Konieczny Wierzbicki doradzał spółce notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z połączeniem tej spółki giełdowej z rozwijającą się firmą produkującą gry planszowe. Projekt obejmował uzgodnienie planu połączenia, rozwiązanie kluczowych kwestii prawnych związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi oferowania i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu, przyjętych na poziomie krajowym i europejskim, a także przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej.

Dodatkowo Kancelaria Konieczny Wierzbicki prowadziła doradztwo na każdym etapie procesu, kończącym się rejestracją nowych akcji w księdze akcyjnej prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ofert publicznych. Kluczową kwestią do rozwiązania było ustalenie, czy projekt ten będzie wymagał sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego dotyczącego liczby i charakterystyki adresatów, do których miała być skierowana oferta nabycia nowych akcji w wyniku połączenia.

Nieplanowanym elementem projektu była obszerna wymiana korespondencji z Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie potwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej przez klienta procedury emisji akcji. Dzięki wsparciu Konieczny Wierzbicki projekt został pomyślnie zrealizowany.

Obsługa transakcji wymagała dużego doświadczenia w zakresie fuzji i publicznych ofert instrumentów finansowych, w szczególności w świetle najnowszego rozporządzenia 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu. Co więcej, znajomość rynku warszawskiej giełdy była niezbędna, aby zapewnić szybką finalizację projektu. Projekt ten został pomyślnie zakończony w czerwcu 2020 roku.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.