25.02.2022

Prowadzenie nietypowej transakcji na Podgórzu redefiniującą generalnego nabywcę i wykonawcę

Patrycja Pancerz

Klientem KWKR został deweloper z kapitałem belgijskim, planujący zakup nieruchomości (o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych) w dzielnicy Podgórze.

W ramach oferowanej usługi prawnej przygotowaliśmy całą strategię transakcji, w tym due diligence; reprezentowaliśmy klienta podczas rozmów z krakowskim Wydziałem Geodezji, a także zwróciliśmy się o opinię do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ze względu na specyfikę gruntu). Przeanalizowaliśmy ryzyko i przystąpiliśmy do złożenia wniosku o dostęp do księgi wieczystej. Proces DD był bardzo rozległy, gdyż nieruchomość została nabyta od wielu współwłaścicieli, co utrudniało ustalenie tytułu własności.

Przygotowaliśmy komplet dokumentów transakcyjnych, w tym raport z badania due diligence, umowę przedwstępną, umowę z architektami oraz umowę sprzedaży.

Transakcja ta była wyjątkowa z uwagi na nietypową procedurę inwestycji. Zgodnie ze standardowym trybem nabywca kupuje nieruchomość, sporządza projekt i uzyskuje pozwolenie na budowę, a generalny wykonawca realizuje projekt na zlecenie nabywcy. Jednak w tej sytuacji to generalny wykonawca był właścicielem nieruchomości. To oni zaprojektowali budynek i uzyskali pozwolenie na budowę nieruchomości nam, a my powierzyliśmy im wykonanie projektu. W ten sposób generalny nabywca był jednocześnie generalnym wykonawcą, a nasza rola stała się o wiele bardziej angażująca.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.