07.06.2022

Pracodawca nie dopuści do pracy nietrzeźwego pracownika – także w pracy zdalnej

Magdalena Wielgosz

Nie tylko bezpieczeństwo, ale i efektywność.

W związku z pandemią COVID-19 na popularności zyskały zdalne formy świadczenia pracy. Wprowadzenie odformalizowanej procedury umożliwiającej polecenie pracownikowi pracę z innego miejsca niż miejsce prowadzenia działalności pracodawcy ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „Specustawa”), doprowadziło do upowszechnienia tej formy pracy w wielu branżach. Szybko okazało się, że jest to nie tylko skuteczny sposób na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, ale też spore udogodnienie dla pracownika, który może wykonywać tę samą pracę, co przed pandemią bez konieczności dojeżdżania do biura.

Z tej przyczyny polski ustawodawca podjął działania nad zapewnieniem możliwości wykonywania pracy zdalnej także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Prace nad projektem ustawy wprowadzającej pracę zdalną do kodeksu pracy trwają od września 2021r. 24 maja 2022 r. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono przyjęcie projektu.

Nowe uprawnienia kontrolne pracodawców

Upowszechnienie pracy zdalnej spotkało się z pewnymi obawami ze strony pracodawców. Należy pamiętać, że w przypadku pracowników zdalnych pracodawca ponosi takie same ryzyka jak w przypadku pracowników świadczących pracę w tradycyjnej formie. Pracodawca odpowiada  między innymi za: wypadki przy pracy czy wszelkie szkody, które pracownik wyrządził w toku świadczenia pracy. Jak jednak zapewnić, że pracownik świadczy pracę należycie i przestrzega przepisów BHP, gdy świadczy on pracę z domu?

Projektowana nowelizacja kodeksu pracy ma pomóc pracodawcom w rozwiązaniu tego problemu poprzez rozszerzenie uprawnień kontrolnych pracodawców. Jednym z takich uprawnień będzie sprawdzenie czy pracownik świadczący pracę zdalną znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Nietrzeźwy pracownik nie popracuje zdalnie

Projektowana ustawa zakłada, że pracodawca, który powziął uzasadnione podejrzenie, że pracownik świadczący pracę zdalną jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, może przeprowadzić kontrolę w miejscu, w którym pracownik świadczy pracę i sprawdzić obecność alkoholu lub innych podobnie działających substancji w jego organizmie. W sytuacjach trudnych lub wyjątkowych pracodawcę może wspomóc policja. Kontrola trzeźwości jest dopuszczalna dla ochrony zdrowia, życia lub mienia pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek nie dopuszczać do pracy pracowników, którzy znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

Projekt ustawy został już przyjęty i prawdopodobnie niedługo zostanie wniesiony do Sejmu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.