02.09.2021

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego także dla przedsiębiorców

Łukasz Łanoszka
Karolina Suchoń

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało o rozpoczęciu prac nad projektem dotyczącym zmiany m.in. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt ustawy stanowi kolejny etap mający na celu wyeliminowanie użytkowania wieczystego w Polsce.

Dlaczego zdecydowano się na rozpoczęcie prac nad nowelizacją? Jak wynika z uzasadnienia, Ustawodawca chciałby wprowadzić możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności także w sytuacji, kiedy użytkownik wieczysty korzysta z gruntów w innych celach niż mieszkaniowe. A to oznacza, że z przekształcenia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy.

Ministerstwo Rozwoju wskazuje, iż, planując wprowadzenie zmian, wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom przedsiębiorców. „Brak perspektywy wzmocnienia prawa do gruntu za cenę możliwą do zaakceptowania przez użytkownika wieczystego, zniechęca przedsiębiorców do podejmowania inicjatywy i działań na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Mając zatem na względzie politykę rządu w zakresie wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, istotne jest zapewnienie stabilności prawnej użytkownikom wieczystym inwestującym na gruntach publicznych, co w perspektywie przełoży się na rozwój przedsiębiorstw prowadzących działalność na gruntach publicznych, a w ujęciu globalnym wpłynie na wzrost potencjału gospodarczego kraju” – czytamy w opublikowanej informacji o pracach nad projektem.

Zgodnie z założeniami projektu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ma następować z mocy prawa i z uwzględnieniem reguł odpłatności zastosowanych w ramach instytucji uwłaszczenia ex lege. Jest to rozwiązanie podobne do tego, które zastosowano w przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Rząd planuje jednak wprowadzenie zasad odpłatności uwzględniających wartość rynkową gruntów oraz wprowadzenie oprocentowania płatności w przypadku jej rozłożenia w czasie.

Do chwili obecnej resort nie przekazał zbyt wielu szczegółowych informacji dotyczących projektu ustawy. Jednak mimo braku konkretów niewątpliwe pozostaje, kto będzie najbardziej zadowolony z projektu. Zwolennikami zmian będą przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy obecnie niejednokrotnie ograniczają długofalowe inwestycje na gruntach oddanych im w użytkowanie wieczyste, obawiając się odmowy przedłużenia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz corocznych podwyżek opłat rocznych. Natomiast przeciwnikami będą prawdopodobnie samorządy, dla których dochody z opłaty rocznej niejednokrotnie stanowią znaczący składnik budżetu.

Ministerstwo Rozwoju wskazuje, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2022 r.

Projekt ustawy rozpoczął się uchwaleniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.