27.04.2023

Fundacja rodzinna a opodatkowanie jej beneficjentów. Dla „Rzeczpospolitej” temat przedstawia Radosław Urban

Kancelaria Prawna

Zgodnie z złożoną Państwu obietnicą, wracamy do tematu fundacji rodzinnej. Tym razem associate, doradca podatkowy Radosław Urban bierze na tapet kwestię opodatkowania osób fizycznych, które są beneficjentami świadczeń przekazanych im przez fundację. Jaka jest wysokość podatku PIT dla beneficjentów fundacji rodzinnej? W jakim przypadku następuje zwolnienie z opodatkowania? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule przygotowanym przez specjalistę KWKR.

Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej dla osób fizycznych

Jak przypomina doradca podatkowy Radosław Urban, wobec fundacji rodzinnej, podobnie jak innych podmiotów prawnych, pojawia się kwestia podwójnego opodatkowania. Konieczność opłacenia podatku dochodowego spoczywa zarówno na samej fundacji, jak  i jej beneficjentach. W tym wpisie skupimy się przede wszystkim na drugim z wymienionych przypadków.

Doradca KWKR wskazuje, że konstrukcja opodatkowania świadczeń dla beneficjentów podatkiem PIT jest standardowa dla właściwej ustawy; przychód najpierw przypisywany jest do konkretnego źródła, a w przepisach szczególnych uregulowana jest wysokość podatku i ewentualne zwolnienia z konieczności jego opłacania. Zgodnie z projektowanym art. 20 ust. 1g ustawy o PIT, przychody uzyskane przez osoby fizyczne w ramach świadczeń z fundacji rodzinnej, a także mienie związane z rozwiązaniem fundacji, są uznawane za przychody pozyskane z innych źródeł.

Jaka jest stawka podatku PIT dla osób fizycznych?

Jak wskazuje Radosław Urban, stawka podatku PIT od przychodów uzyskanych ze świadczeń przekazanych przez fundację rodzinną, zależy od kilku czynników. Autor wyodrębnia trzy grupy podatników:

  • zwolnienie podatkowe przyznane jest fundatorowi lub jego małżonkowi oraz jego wstępnych i zastępnych (do tej grupy można zaliczyć np. rodziców, pasierbów, ojczymów i macochy).
  • Podatek PIT w wysokości 10% od uzyskanego przychodu zapłacą m. in. zięciowie, teściowie, dzieci lub małżonkowie jego rodzeństwa.
  • 15% oprocentowanie przychodu obejmie z kolei beneficjentów nie należących do żadnej z dwóch powyższych kategorii.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo we środowym wydaniu Rzeczpospolitej. Autor artykułu zamieścił w nim również przykład, który w praktyczny sposób przedstawia zasady opodatkowania beneficjentów będących osobami fizycznymi.

Jeżeli temat fundacji rodzinnej jest dla Państwa ciekawy, zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami stworzonymi przez eksperta KWKR. Przypominamy, że Radosław Urban przedstawił już ogólne założenia funkcjonowania fundacji rodzinnej, a także wziął na tapet temat ukrytych kosztów fundacji.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.