10.08.2020

Ruszyły konsultacje publiczne dotyczące zmian KSH oraz niektórych innych ustaw

Katarzyna Augustyniak

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowała projekt zmian KSH oraz niektórych innych ustaw. 5 sierpnia ruszyły konsultacje publiczne w tej sprawie. Potrwają one do połowy września 2020 roku.

Zainteresowanych przedstawieniem własnych uwag, Biuro ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, które nadzoruje proces konsultacji, zaprasza do zapoznania się z projektem ustawy, instrukcją nadsyłania uwag oraz przesłania opinii do Ministerstwa Aktywów Państwowych wedle wskazanych wytycznych.

Zmiany KSH oraz niektórych innych ustaw – o projekcie

Projekt zmian przygotowały cztery zespoły eksperckie: ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych, ds. reformy prawa handlowego, ds. prawa koncernowego oraz zespół konsultacyjny, który czuwał nad wszystkimi grupami.

Przedstawione rozwiązania dotyczą kilku zasadniczych obszarów, m.in. wprowadzenia prawa holdingowego na grunt polskiego prawa spółek handlowych, poprawy efektywności kontroli rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz uporządkowania regulacji sprawiających problemy z interpretacją.

Propozycja zmian obejmuje wprowadzenie zasady Businness Judgement Rule, a także wskazuje na podstawowe obowiązki członków organów. Przyszłe przepisy mogą także nakładać obowiązek przekazywania określonego katalogu informacji, które zarząd będzie musiał systematycznie dostarczać radzie nadzorczej oraz wymuszają precyzję co do metody obliczania kadencji członków zarządów i rad nadzorczych.

Kodeks spółek handlowych – cel zmian

Od 2000 roku, kiedy uchwalono obowiązujący obecnie Kodeks spółek handlowych, realia gospodarcze polskich firm i pracy ich organów przeszły rewolucję. Problemy pojawiające się w związku z funkcjonowaniem zarządów i rad nadzorczych w spółkach zostały wreszcie dostrzeżone przez ustawodawcę, który postanowił wprowadzić w kodeksie odpowiednie zmiany. Dopiero finalna wersja przepisów pokaże, czy będą one ułatwieniem dla przedsiębiorców, czy może dodatkową trudnością.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.