29.11.2021

Sztuczna Inteligencja w erze cyfrowej – projekt raportu prezentujący plan działania UE w zakresie AI

Michał Barwicki

9 listopada Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA) przedstawiła projekt raportu, który ma na celu zaprezentowanie planu działania UE w zakresie AI.

 

Dokument o dość ogólnym tytule „Sztuczna Inteligencja w erze cyfrowej” już na wstępie zaznacza rolę wyznaczoną dla AI. Sztuczna inteligencja będzie miała wpływ w wielu dziedzinach, w tym także w zakresie zwiększenia wydajności, innowacyjności, wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Jednocześnie jednak przyszły  raport podkreśli zagrożenia związane z wykorzystywaniem AI. Zwraca się tu szczególnie uwagę na problemy natury etycznej i prawnej. Sztuczna inteligencja może być bowiem wykorzystywana do tworzenia systemów bojowych niekontrolowanych przez człowieka, szpiegowania obywateli czy też nadmiarowego zbierania danych przez platformy technologiczne. Projekt raportu ostrzega także, że UE jest obecnie w tyle w globalnym wyścigu technologicznym. A ten z kolei określi przyszły polityczny i gospodarczy bilans sił na świecie.

Oprócz tego projekt zawiera rekomendowany plan działania UE na rzecz sztucznej inteligencji oraz zalecenia w zakresie zapewnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego. W ocenie dokumentu obecne ramy regulacyjne, zarówno w UE, jak i na szczeblu państw członkowskich, są zbyt rozdrobnione. Konieczna jest zatem pełna harmonizacja prawa, przy zachowaniu obecnego podejścia do AI skoncentrowanego na człowieku.

Powyższy projekt raportu wraz z ewentualnymi poprawkami zostanie poddany pod głosowanie komisji w marcu 2022r. Następnie w maju przedstawi się go na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Wysnute z niego wnioski staną się zapewne cennym wkładem do prac prawodawczych Unii Europejskiej w zakresie sztucznej inteligencji.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.