16.10.2020

Trwają prace nad ważną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych

Paweł Syguła

 

W Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad reformą Kodeksu spółek handlowych, która w projekcie ustawy zmieniającej zakłada m.in. wprowadzenie elementów prawa grup spółek (prawa koncernowego). Prace nad tymi zmianami przeszły z początkowego etapu konsultacji społecznych (które zakończyły się w dniu 19 września br.) do bardziej zaawansowanych prac. W okresie przeprowadzania konsultacji do ministerstwa wpłynęły łącznie 73 stanowiska, w tym od kancelarii prawnych, izb gospodarczych oraz branżowych czy związków zawodowych, co jest oceniane w podobny sposób przez wielu uczestników obrotu gospodarczego – regulacje dotyczące działalności grup kapitałowych są w Polsce bardzo potrzebne, a dotychczasowa, lakoniczna regulacja stosunków dominacji, zależności, powiązania i zarządzania spółką zależną nie zdała egzaminu praktycznego.

 

Brak wyraźnej i kompleksowej regulacji powoduje, że pomimo faktu, że tzw. holdingi spółek stanowią trzon rodzimej gospodarki, w świetle przepisów prawa formalnie każda ze spółek wchodzących w skład takiego holdingu jest podmiotem w pełni niezależnym od podmiotu dominującego względem niego, a osoby zarządzające taką spółką powinny się kierować wyłącznie jej interesem. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim dla kontrahentów i biznesowych partnerów takiej grupy – w obecnym stanie prawnym wykluczone jest przebicie tzw. zasłony korporacyjnej i pociągnięcia do odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej, o ile nie doszło do zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną, co należy do wyjątkowej rzadkości w praktyce obrotu gospodarczego w Polsce. W wielu przypadkach owa niezależność jest jednak fikcją, a nad interesem samej spółki często przeważa interes innych spółek z grupy (w tym spółki dominującej). Proponowana nowelizacja ma stanowić wstęp do formalnego uregulowania stosunków prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

W następnej kolejności projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez organy i instytucje zainteresowane treścią przyszłej legislacji. Pisma w tej sprawie nie zostały jeszcze rozesłane przez ministerstwo.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.