20.12.2019

Upadłość spółki cywilnej

Barbara Miziołek

Upadłość spółki cywilnej jest rozumiana inaczej, niż upadłość spółki kapitałowej czy spółki osobowej. Spółka cywilna to typ spółki, której upadłości ogłosić się po prostu nie da. Jest to niemożliwe nie ze względu na specjalne traktowanie takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej (co ma miejsce w przypadku publicznych, samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej), lecz z tego względu na to, że spółka cywilna w rzeczywistości spółką nie jest.

 

Upadłość spółki cywilnej a zdolność do czynności prawnych

Spółkami – w rozumieniu kodeksu spółek handlowych – są spółki osobowe oraz kapitałowe. Te pierwsze, choć nie mają osobowości prawnej, mają zdolność do czynności prawnych, w tym zdolność upadłościową (i z tych właśnie powodów nazywane są "ułomnymi osobami prawnymi"). Te drugie natomiast mają pełną osobowość prawną. Z kolei spółka cywilna nie posiada żadnej zdolności do czynności prawnych. Spółka cywilna jest jedynie wewnętrzną umową pomiędzy wspólnikami.

 

Spółka cywilna a zdolność upadłościowa

Jako że spółka cywilna jest jedynie umową miedzy wspólnikami, to z kolei skutkuje brakiem zdolności upadłościowej tej formy przedsiębiorstwa. Otóż zdolność taką mają – uwaga – tylko jej wspólnicy. To wspólnicy, a dokładniej, każdy z nich będzie stroną postępowania upadłościowego, które toczyć się będzie na zasadach upadłości względem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W razie ogłoszenia upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej, sąd może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec wspólników tej spółki. W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza do wszystkich połączonych spraw. Sąd może również wyznaczyć jednego syndyka do wszystkich połączonych spraw, powołać jedną radę wierzycieli i wyznaczyć wspólne zgromadzenie wierzycieli. Sama spółka ulegnie rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości choć jednego wspólnika.

 

Upadłość spółki cywilnej a upadłość spółki jawnej

Warto porównać kwestię upadłości spółki cywilnej ze spółką jawną – która jest najbardziej zblizoną do spółki cywilnej (w rozumieniu kodeksu spółek handlowych). Otóż, spółka jawna ma odrębną wobec wspólników zdolność upadłościową. Oznacza to, że ogłoszenie upadłości wspólnika spółki jawnej nie będzie skutkować upadłością samej spółki, lecz jej rozwiązaniem skutkującym likwidacją. Wciąż jednak będzie ona mogła trwać pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli pozostali wspólnicy tak postanowią lub umowa spółki tak stanowi.

Jak zatem widać, spółka cywilna, również na polu prawa upadłościowego, zapewnią znikomą ochronę i niezależność finansową wspólników.

Warto zauważyć, że można ogłosić upadłość zmarłego wspólnika, jeżeli wniosek w tej sprawie został złożony w terminie roku od dnia śmierci (lub w przypadku zarządu sukcesyjnego termin ten może być wydłużony do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego). Wniosek może złożyć wierzyciel, zarządca sukcesyjny, a także spadkobierca oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.