13.08.2020

Wakacje kredytowe – UOKiK przyjrzy się bankom

Katarzyna Augustyniak

26 banków zostało objętych postępowaniem wyjaśniającym UOKiK. Sprawdzane jest, czy banki wywiązują się z zobowiązań Tarczy antykryzysowej 4.0. Wedle tego aktu prawnego osoba, która straciła pracę z powodu pandemii może skorzystać z tzw. wakacji kredytowych czyli możliwości zawieszenia spłaty kredytu na trzy miesiące bez dodatkowych odsetek.

Zamiast wakacji kredytowych – memorandum

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wszczął postępowanie w sprawie nieprawidłowości w zawieszaniu spłat kredytów po tym, gdy otrzymał informację o nieprawidłowościach związanych z realizacjami postanowień Tarczy antykryzysowej 4.0 przez banki. W wielu przypadkach instytucje bankowe miały utrudniać skorzystanie z prawa do wakacji kredytowych. Kredytobiorcy mają nie tylko nie otrzymywać propozycji zawieszenia spłaty rat, ale także być nakłaniani do skorzystania z tzw. bankowego memorandum.

Propozycja memorandum bankowego kierowana jest również do osób, które spełniają wszystkie ustawowe kryteria do udzielenia wakacji kredytowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do zgłaszania wszelkich tego rodzaju nieprawidłowości.

Zasady wakacji kredytowych

Przypomnijmy, że wakacje kredytowe należą się tym kredytobiorcom, którzy po 13 marca 2020 roku stracili swoje główne źródło dochodu. Maksymalny czas zawieszenia spłat to 3 miesiące, a okres kredytowania będzie przedłużony stosownie do terminu skorzystania z wakacji.

Co więcej, kredytobiorca może skorzystać – w ramach wakacji kredytowych – z prawa do zawieszenia kredytu hipotecznego, konsumenckiego oraz wszystkich kredytów określonych w art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Wyjątkiem od zakazu pobierania opłat przez kredytobiorcę są opłaty z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.