21.06.2024

Marcin Rudzki dla Rzeczpospolitej: „Pięć pułapek fundacji rodzinnej”

Bogdan Setlak

Po roku istnienia przepisów o fundacji rodzinnej, zarówno ich treść, jak i praktyka organów podatkowych, pozostawiają wiele do życzenia. To jednak nie zniechęca przedsiębiorców do powoływania fundacji rodzinnych. Fundatorzy muszą jednak być świadomi pułapek, które mogą napotkać podczas tworzenia fundacji. W swoim najnowszym tekście, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej, zwraca na nie uwagę associate w KWKR, radca prawny Marcin Rudzki. Serdecznie zapraszamy do lektury! 

Utworzenie fundacji rodzinnej to krok, który wymaga gruntownej analizy celów, możliwości jej wykorzystania i przewidywanej długości istnienia. Fundatorzy często nie zdają sobie sprawy, że przekazanie majątku do fundacji jest de facto procesem jednostronnym. W niektórych przypadkach, przekazywanie majątku w ramach darowizn między członkami rodziny może być bardziej zasadne i korzystne ekonomicznie niż poprzez fundację rodzinną – w przypadku darowizn, transfer środków będzie bowiem nieopodatkowany, podczas gdy przy wypłacie środków z fundacji rodzinnych, każdorazowo wystąpi obowiązek odprowadzenia 15% CIT.

Fundacja rodzinna powinna przede wszystkim służyć długotrwałej akumulacji majątku i uniknięciu jego rozdrobnienia. Choć opodatkowanie fundacji rodzinnej jest bardzo korzystne, ekonomiczne korzyści nie powinny być jedynym motywem utworzenia fundacji. Pospieszne działania polegające na przenoszeniu, a następnie zbywaniu aktywów z wykorzystaniem fundacji rodzinnej, mogą bowiem zostać uznane za zdziałane wbrew klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Dlaczego nie wszystkie inwestycje będą odpowiednie dla fundacji rodzinnej? Jakie są konsekwencje ekonomiczne przedwczesnego wycofania majątku z fundacji rodzinnej? Jakie pułapki podatkowe mogą czyhać na fundacje rodzinne?

Na te i wiele innych pytań w swoim tekście udziela odpowiedzi nasz ekspert do spraw fundacji rodzinnych, radca prawny Marcin Rudzki. Zapraszamy do lektury!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.