24.06.2024

Łukasz Wieczorek i Bartosz Łabęcki dla prawo.pl: „Manipulacja za pomocą AI narazi firmy na dotkliwe kary”

Bogdan Setlak

Po wejściu w życie AI Act jednym z głównych wyzwań dla firm będzie identyfikacja systemów AI wysokiego i niskiego. Nowe przepisy wymagają dokonania szybkiej klasyfikacji – już w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. . Na co powinny zwrócić uwagę firmy? Swojego komentarza do artykułu Ingi Stawickiej, który ukazał się na łamach portalu prawo.pl, udzielili eksperci KWKR, Łukasz Wieczorek i Bartosz Łabęcki.

AI Act przewiduje surowe kary za naruszenia, co sprawia, że nieprzestrzeganie przepisów będzie bolesne, a może wręcz zaważyć na dalszym istnieniu poszczególnych firm. Znacząca część regulacji dotyczy systemów wysokiego ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i praw jednostek fizycznych. Wdrożenie tych systemów na rynku europejskim wymaga spełnienia ścisłych wymogów regulacyjnych.

Na szczęście widać rosnącą świadomość firm co do AI Act i potrzeby klasyfikacji systemów AI, co ma niebagatelne znaczenie dla zachowania konkurencyjności i zgodności z przepisami na europejskim rynku. Jednakże proces klasyfikacji wymaga kompleksowego podejścia, łączącego aspekty prawne, biznesowe i techniczne.

Warto zwrócić uwagę na znaczenie praktycznego stosowania przepisów AI Act przez organy regulacyjne. Zalecamy przedsiębiorcom stosującym lub planującym wdrożenie systemów AI, aby oprócz klasyfikacji systemów, jak najszybciej zapewnili odpowiednie procedury zarządzania ryzykiem oraz regularne szkolenia dla pracowników.

Jakie są główne wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa w kontekście AI Act? Jakie korzyści mogą wyniknąć dla firm z odpowiedniego wdrożenia AI Act? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w komentarzu Łukasza Wieczorka i Bartosza Łabęckiego.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.