09.08.2021

Ministerstwo sprawiedliwości pracuje nad projektem „ustawy antylichwiarskiej”

Monika Macura
Michał Barwicki

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi obecnie prace nad projektem tzw. „ustawy antylichwiarskiej” przewidującej szereg kluczowych zmian dla całej branży pożyczkowej w Polsce.

Zgodnie z powyższym projektem w szczególności ponownie obniżą się pozaodsetkowe koszty udzielenia kredytu konsumenckiego. Tym samym przywrócone zostałyby niższe limity tych kosztów. Wprowadzono je w marcu 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i w założeniu miały istnieć jedynie przez kryzysowy okres. Wygasły – zgodnie z określonym w ustawie terminem ich obowiązywania – 30 czerwca 2021 r. Projekt przewiduje przywrócenie limitów oraz objęcie działalności instytucji pożyczkowych pełnym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wprowadzenie powyższego nadzoru skutkuje z kolei planowaniem rozszerzenia przepisów karnych adresowanych do działalności branży pożyczkowej.

Powyższy projekt zmian przepisów w zakresie kredytu konsumenckiego jest powszechnie negatywnie oceniany przez ekspertów. W szczególności należy zwrócić uwagę na i tak trudną sytuację finansową branży pożyczkowej. W dodatku nie ma w nim uzasadnienia dla objęcia działalności instytucji pożyczkowej nadzorem KNF. Negatywnie odbiera się również niewłaściwą identyfikację problemów dotykających branżę pożyczkową.

Podkreślić należy także, że prace nad powyższym projektem trwają równolegle do działań podejmowanych przez Komisję Europejską w ramach rewizji przepisów dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki. Projekt ten nie wiąże się zatem z inicjatywą europejską w tym zakresie, a – wręcz przeciwnie – może z nią kolidować.

Zgodnie z założeniami przedmiotowego projektu nowe przepisy wprowadzające niższy limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego miałyby wejść w dniu ogłoszenia ustawy. Zaś nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi miałby zacząć obowiązywać po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.