29.04.2021

Pierwsza próba prawnej regulacji sztucznej inteligencji na dużą skalę

Łukasz Wieczorek

Przewiduje się, że za pięć lat sztuczna inteligencja stanie się kluczowym „narzędziem” w biznesie. AI zaistnieje w wielu obszarach i w wielu branżach – w tym także na stanowiskach zarządczych. W związku z zaistniałym zjawiskiem Unia Europejska proponuje nowe przepisy prawne.

 

21 kwietnia 2021 r. na stronie Komisji Europejskiej pojawił się projekt rozporządzenia o harmonizacji regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Proponowane przepisy mają służyć przede wszystkim zabezpieczeniu społeczeństwa przed negatywnymi skutkami rozwoju technologii AI poprzez wprowadzenie wymogów dla systemów w poszczególnych branżach o różnych poziomach ryzyka.

Projekt rozporządzenia bezwzględnie zabrania wdrażania systemów AI które, manipulując zachowaniem lub wykorzystując słabość, wyrządzają ludziom krzywdę. Zakazane jest również wprowadzanie systemów punktacji społecznej oraz powszechnego nadzoru wszystkich osób fizycznych bez ich różnicowania.

W rozporządzeniu wyodrębniono dodatkowo kategorię systemów wysokiego ryzyka. Zaliczają się do niej m.in.: systemy związane z transportem, szkolnictwem, migracją, rekrutacją pracowników i wymiarem sprawiedliwości. Będą one musiały spełnić szereg rygorystycznych wymagań, by wyeliminować ryzyko nadużyć. Odpowiedzialność za dostosowanie systemów będzie spoczywać na ich dostawcach tj. podmiotach wprowadzających oprogramowanie na rynek. Za niedotrzymanie tych oraz innych obowiązków podmiotom może grozić grzywna nawet do 30.000 EUR lub do 6% rocznego obrotu.

W projekcie przewiduje się również utworzenie Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji która to ma wyznaczać kierunki działania oraz wydawać zalecenia i opinie dotyczące polityki Wspólnoty wobec prawnego uregulowania sztucznej inteligencji. Podobne instytucje mają powstać w każdym z krajów członkowskich.

Do wejścia projektu rozporządzenia w życie jeszcze długa droga i wiele może się w tym czasie zmienić. Już teraz jest to inicjatywa pionierska, która zapewne zreformuje prawne postrzeganie sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.