25.02.2022

Złożenie skargi do Sądu Najwyższego w precedensowej sprawie związanej z realizacją zamówień publicznych przez konsorcjatów

Patrycja Pancerz

Klient jest kluczowym graczem w europejskim sektorze chemicznym, wytwarzającym produkty dla polskich i zagranicznych odbiorców. Firma dostarcza innowacyjne i dedykowane produkty (z branży spożywczej, chemicznej, rolniczej, farmaceutycznej), spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W ramach naszej pomocy przygotowaliśmy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w precedensowej sprawie dotyczącej solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów realizujących zamówienia publiczne wobec podwykonawców inwestycji. Skarga dotyczyła braku zapłaty należnych kwot za roboty budowlane. Podwykonawca pozwał dwóch konsorcjantów konglomeratu realizującego zamówienie publiczne. W toku sprawy sąd uznał, że nasz klient jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia, mimo że tylko jeden z członków konsorcjum zlecił wykonanie prac. Głównym argumentem jest także brak ustawowego obowiązku przyjęcia odpowiedzialności i tym samym poniesienia kosztów.

Dopełniliśmy wymaganych formalności i złożyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty do dalszego postępowania. W swojej argumentacji powołaliśmy się na fakt, że żadne przepisy prawa w Polsce nie nakładają na konsorcjantów obowiązku ponoszenia dodatkowych zobowiązań wobec podwykonawców. Obecnie czekamy na ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sprawa ta jest dla nas istotna z wielu powodów:

  • skarga kasacyjna została wniesiona do najwyższego sądu w Polsce, co świadczy o złożoności sprawy,
  • jest to pierwsze tego typu zagadnienie w historii polskiego prawa, które w przyszłości może mieć charakter precedensowy,
  • Sąd Najwyższy ma prawo nadać swojemu wyrokowi moc zasady prawnej,
  • sprawa ma również szersze znaczenie rynkowe: na polskim rynku budowlanym, realizacja prac w ramach konsorcjów są bardzo popularną praktyką, wszystkie firmy zatrudniają podwykonawców w ramach elementów inwestycji, dlatego też rozstrzygnięcie sprawy będzie miało zastosowanie do wszystkich relacji konsorcjum-podwykonawca i będzie stanowiło podstawę do uwolnienia się konsorcjantów od odpowiedzialności.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.