11.08.2020

Projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej – trwają konsultacje społeczne

Michał Czuryło

Pod koniec lipca, na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowej, fundamentalnej dla wielu przedsiębiorców ustawy – Prawa Komunikacji Elektronicznej. Ma ona zastąpić w grudniu kilkunastoletnią już, obszerną ustawę Prawo Telekomunikacyjne, a także znowelizować szereg innych ustaw.

Projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej – cel zmian

Projekt całkiem nowego aktu prawnego uzasadniony jest zakresem i ilością zmian oraz koniecznością uporządkowania, przeredagowania i niejednokrotnie uproszczenia dotychczas funkcjonujących przepisów. Ma również dostosować przepisy, aby ułatwić wprowadzenie w Polsce trzech śmiałych planów Unii Europejskiej:

  • zapewnienia gigabitowego dostępu do Internetu w miejscach stanowiących siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • zapewnienia na wszystkich obszarach miejskich oraz na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych zasięgu sieci 5G,
  • zapewnienia we wszystkich gospodarstwach domowych w Europie dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Polski Rząd, w ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego, zobowiązał się do realizacji tych celów w ciągu najbliższych 5 lat.

Prawo Komunikacji Elektronicznej a zgody marketingowe

Co zaś zmienia się w kwestii dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną, zbierania zgód na marketing oraz korzystania z plików cookies? Niestety, zgodnie z aktualnym tekstem projektu, niezbyt wiele.

Dobrym ruchem Ustawodawcy jest połączenie wymogu uzyskania dwóch zgód na marketing w jedną – dotychczas wymóg uzyskania zgody wynikał niezależnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego oraz z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oba artykuły zostaną uchylone i z ich treści powstanie nowy przepis art. 360 Prawa Komunikacji Elektronicznej.

Oprócz pozytywnej zmiany formalno-porządkowej, Ustawodawca nie pokusił się jednak o dalej idące zmiany, które pozwalałyby uregulować kwestie zbierania zgód marketingowych i np. cold mailingu w sposób bardziej przystępny dla przedsiębiorców, co wielu przedsiębiorców przyjmie z pewnym zawodem.

Do dnia 28 sierpnia 2020 r. istnieje jednak możliwość zgłoszenia uwag do projektu w ramach konsultacji społecznych, w związku z czym zachęcamy do przekazywania do Kancelarii swoich opinii, które możemy zgłosić następnie w ramach procesu legislacyjnego.

Aby przesłać swoje uwagi zapraszamy do przejścia do zakładki KONTAKT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.