14.06.2024

Ustawa o ochronie sygnalistów uchwalona 

Katarzyna Kanik
Justyna Staszkiewicz

Dzisiaj, 14 czerwca, Sejm uchwalił projekt ustawy o ochronie sygnalistów, uwzględniając zgłoszone poprawki Senatu. W ciągu najbliższych dni ustawa o sygnalistach zostanie przedłożona Prezydentowi do podpisu i zgodnie z jej założeniami – zacznie obowiązywać w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Na wdrożenie nowych obowiązków zostało zatem niewiele czasu, biorąc pod uwagę zupełnie nowe wymogi wobec pracodawców.   

Ostatecznie zrezygnowano z kontrowersyjnego postanowienia, na mocy którego ochrona przysługiwała sygnalistom również w związku ze zgłoszeniem naruszeń dot. prawa pracy.  

  

Kogo obowiązuje ustawa o sygnalistach?  

Sygnalizujemy, że nowy projekt ustawy znacznie rozszerza krąg pracodawców, którzy zobowiązani będą wdrożyć wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – obejmuje pracodawców zatrudniających już 50 pracowników (także na umowach cywilnoprawnych i kontraktach B2B). 

  

Jakie obowiązki nałożone zostały na pracodawców?  

Na pracodawców spełniających ww. kryterium zatrudnienia nałożony został przede wszystkim obowiązek opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. W ramach wdrożonych procedur konieczne jest m.in. ustanowienie kanału zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenie rejestru takich zgłoszeń, jak również dopełnienie obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnienia sygnaliście ochrony przed działaniami odwetowymi oraz zagwarantowania poufności danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniu.  

To ostatni moment dla pracodawców, by rozpocząć przygotowywanie niezbędnych dokumentów, wymaganych ustawą o ochronie sygnalistów. Należy jednak podkreślić, że opracowanie jedynie wewnętrznej procedury zgłoszeń jest niewystarczające – konieczne będzie uregulowanie również kwestii związanych m.in. z przedstawicielstwem pracowników (ustawa wymaga konsultacji przed przyjęciem wewnętrznej procedury) czy dostosowaniem dokumentacji wewnętrznych, w tym RODO. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.