07.06.2024

Meta wezwana do zaprzestania nadużywania danych osobowych swoich użytkowników

Bogdan Setlak

Agencja Reuters informuje, że Meta została wezwana do zaprzestania nadużywania danych osobowych swoich użytkowników na potrzeby trenowania modeli sztucznej inteligencji. Czy najnowsze zmiany w działaniu Meta będą zgodne z RODO? Nad tym zagadnieniem pochyla się radca prawny Alicja Łopacińska.

NOYB (skrót od „none of your business”), organizacja non-profit zajmująca się egzekwowaniem prawa do prywatności Europejczyków, wystąpiła wczoraj (06.06.2024 r.) do 11 organów ochrony danych państw europejskich, prosząc władze o wszczęcie pilnej procedury i natychmiastowe działanie w celu zablokowania ostatnich zmian w Polityce Prywatności Meta, zanim wejdą one w życie 26 czerwca 2024 r.

W swojej skardze NOYB wskazała, że planowane przez Meta zmiany będą miały znaczący wpływ na miliony Europejczyków, wykorzystując lata osobistych postów, prywatnych zdjęć lub danych śledzenia online użytkowników platformy dla nieokreślonej „technologii sztucznej inteligencji”, która może pozyskiwać dane osobowe z dowolnego źródła i udostępniać wszelkie informacje nieokreślonym „stronom trzecim”.
Meta z kolei nie zgodziła się z krytyką NOYB i stwierdziła, że wykorzystuje dane publicznie dostępne, które ma prawo wykorzystywać w celu trenowania sztucznej inteligencji.

Radca prawny Alicja Łopacińska, associate w KWKR wskazuje, że najnowsze zmiany w działaniu Meta mogą budzić uzasadnione wątpliwości w świetle zachowania wszystkich wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). – Meta o planowanych zmianach informuje niejasno i ukradkiem. Firma planuje wszystkie dotychczas zgromadzone dane na temat użytkowników wykorzystać dla celów „technologii sztucznej inteligencji”, nie informując przy tym co to za technologia, do czego ma służyć i jakie dane ma wykorzystywać, a co najważniejsze – nie daje szans użytkownikom na świadomie i wyraźne podjęcie decyzji – z uwagi na oparcie planowanych działań nie na zgodzie użytkownika, a uzasadnionym interesie firmy. Niesie to za sobą ryzyko wykorzystania nie tylko różnego rodzaju danych aktywnych użytkowników, ale też tzw. „uśpionych” kont, czy nawet osób, które użytkownikami produktów i usług Meta nie są – jeśli ich dane zostały upublicznione lub wprowadzenie do metaverse firmy przez jej użytkowników, Meta z tych danych będzie chciała korzystać. Takie działanie Meta może być także wątpliwe z uwagi na ograniczenie praw osób fizycznych, których dane będą wykorzystywane – osoby zarządzające i korzystające z różnych generatywnych modeli sztucznej inteligencji wskazują, że dane raz wprowadzone są bardzo trudne do usunięcia. Może to oznaczać, że w praktyce zgłoszenie sprzeciwu czy wykonanie prawa „do bycia zapomnianym” będzie praktycznie niemożliwe – wskazuje ekspert naszej kancelarii.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.