Prosta Spółka Akcyjna – tylko dla startupów?

Dominik Korybalski


Skąd pomysł na P.S.A.?

Wprowadzenie do obrotu prawnego nowego typu spółki kapitałowej umotywowano koniecznością dostosowania polskiego systemu prawa do potrzeb dynamicznie rozwijającego się i różnorodnego sektora gospodarczego opartego na wykorzystaniu nowych technologii i innowacji. Zwłaszcza że rola przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie zwiększa się wraz z coraz intensywniejszym postępem szeroko rozumianej cyfryzacji. P.S.A. ma zatem z założenia stać się alternatywą skierowaną do konkretnej grupy przedsiębiorców.

Dla startupów…

Grupą docelową dla nowej regulacji są startupy. Dla przedsiębiorców rozwijających swój biznes w oparciu o pomysły i innowacje wykorzystujące potencjał gospodarczy nowoczesnych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych, P.S.A. jest szczególnie atrakcyjna. Ponadto startupy charakteryzuje stosunkowo krótki okres prowadzenia działalności (najczęściej do 5 lat) oraz powtarzalny, skalowany i rentowny model biznesowy. Oprócz tego specyfika startupów wiąże się z prowadzeniem działalności w warunkach dużego ryzyka inwestycyjnego związanego z jednoczesnym dążeniem do szybkiego wzrostu gospodarczego.

Nic dziwnego więc, że tak specyficznie ukierunkowana forma działalności doczekała się w końcu zmian w środowisku prawnym. Nie oznacza to jednak, że tylko startupy powinny rozważyć rejestrację swojej działalności w formie P.S.A.

…ale nie tylko

Sektor gospodarki związany z innowacjami technologicznymi nie ogranicza się jedynie do startupów. Strukturalna elastyczność Prostej Spółki Akcyjnej sprawia, że ta forma ma potencjał przyciągnąć inne modele biznesowe. Można również utworzyć spółkę typu SPV (Special Purpose Vehicle). Jest to spółka celowa stanowiąca niezależny podmiot prawa handlowego powołany do zrealizowania określonego przedsięwzięcia (gospodarczego celu).

Oprócz tego do P.S.A. można wliczyć przedsięwzięcia joint-venture. Zakłada ono wspólne utworzenie podmiotu gospodarczego przez dwa lub więcej niezależne przedsiębiorstwa, które zamierzają realizować określony projekt lub wspólny cel.

Przede wszystkim spółka kapitałowa

Jak też może sugerować sama nazwa P.S.A., przepisy ją konstytuujące mają z założenia być uproszczonym wariantem spółki kapitałowej dopuszczającym wysoki stopień swobody w kształtowaniu jej wewnętrznych ram przez wspólników. To z jednej strony ma odpowiadać dynamice, a w niektórych przypadkach też względnej krótkotrwałości wymienionych wyżej rodzajów przedsięwzięć. Z drugiej zaś – stanowić zachętę i dodatkową opcję wyboru dla przedsiębiorców decydujących się na formę prawną spółki kapitałowej, którym w pełni nie odpowiada charakter spółki z o.o. i S.A.

Na tle innych spółek kapitałowych rozwiązania przyjęte na gruncie przepisów P.S.A znacznie się wyróżniają. To przede wszystkim możliwość wniesienia wkładu do spółki w postaci świadczenia pracy lub usług. Drugą istotną zaletą jest swoboda w kształtowaniu struktury organizacyjnej organów spółki i doprecyzowane zasady odpowiedzialności ich członków. Jej konstrukcja zakłada rezygnację z instytucji kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego o minimalnej wysokości 1 zł. W dodatku w nowej  formie spółki mogą zaistnieć akcje pozbawione wartości nominalnej. P.S.A. zapewnia też możliwość skorzystania z uproszczonej procedury likwidacyjnej oraz elektronizację szeregu procedur formalnych dotyczących funkcjonowania spółki. Z nową regulacją korespondują też zmiany w kodeksowych przepisach o przekształceniach. Liberalizują one zasady przeprowadzenia procedury przekształceniowej, co ułatwia zmianę dotychczasowej formy prawnej na P.S.A. – i na odwrót.

Wziąwszy pod uwagę powyższe zalety, ta nowa forma spółki ma bardzo atrakcyjną postać. Dlatego też zapraszamy do kontaktu! Z przyjemnością zweryfikujemy, czy przekształcenie konkretnego przedsiębiorstwa będzie możliwe. I opłacalne.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.