20.05.2021

Badanie due diligence: kiedy warto zrobić?

Paulina Opiełka

Rzadko zdarzają się sytuacje, kiedy badanie due diligence jest niepotrzebne z punktu widzenia inwestora lub nabywcy praw. Właściwie pytanie nie powinno brzmieć, kiedy warto zlecać to badanie, a dlaczego warto to robić. Odpowiedź jest zaskakująco prosta.

 

Czy badanie due diligence jest obowiązkowe?

Oczywiście nikt nie zmusi inwestora do dokładnego sprawdzenia spółki, w którą chce zainwestować. Przeprowadzenie takiego badania leży jednak w jego interesie, służy bowiem uniknięciu nabycia przysłowiowego „kota w worku”. Zasadniczo żaden nabywca nie ma takiego obowiązku, lecz przeprowadzenie badania pozwala zminimalizować ryzyko dokonania nieudanej inwestycji, a badanie due diiligence w pełni pomaga zrozumieć mechanizmy rządzące daną spółką.

Dzięki temu nabywca jest w pełni świadomy konsekwencji podejmowanej przez siebie decyzji. Ponadto dzięki badaniu inwestor ma całościowe spojrzenie na firmę, jej projekty i dotychczasowe działania. Dysponowanie tą wiedzą z pewnością pomoże lepiej zarządzać spółką po dokonaniu transakcji, choć nie tylko w tym celu wykonuje się badanie due diligence.

W takim razie kiedy?

Przed przejściem do bezpośredniej realizacji inwestycji. Badanie due diligence najczęściej przeprowadza się w sytuacji nabycia przedsiębiorstwa, akcji lub udziałów, a także w przypadku połączenia spółek. Jego wykonanie zleca się również przy wprowadzaniu spółki do obrotu publicznego, szukania przez firmę zewnętrznych inwestorów albo oddłużania czy wywłaszczania.

Niekoniecznie też trzeba zlecać badanie kompleksowe. W zależności od potrzeb oraz od specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa można wykonać due diligence np. wybranego projektu realizowanego przez daną spółkę. Taka metoda pozwoli na zaoszczędzenie czasu (i pieniędzy) przy jednoczesnym uzyskaniu potrzebnych informacji. Dlatego tak ważne jest dookreślenie swoich potrzeb jeszcze przed spotkaniem z podmiotem zewnętrznym, zobowiązanym do przeprowadzenia badania.

Podmiot zewnętrzny – działanie w interesie kupującego

Dookreślenie potrzeb nie tylko pomoże zdecydować się na odpowiednią ścieżkę badania, ale też wpłynie na wybór właściwych ekspertów. W zależności od specyfiki będą to rzeczoznawcy, biegli rewidenci, prawnicy, doradcy podatkowi.

Każda z tych osób zobowiązana jest do podpisania umowy o zachowaniu poufności, o czym warto pamiętać przy podpisywaniu porozumienia. Wybrany specjalista nie może w żaden sposób być skorelowany ze sprzedawcą – w celu jak najbardziej obiektywnej ekspertyzy –działając tym samym w interesie kupującego.

Na co zwrócić uwagę

Przede wszystkim już na początkowym etapie warto ustalić zakres badania, aby nie pominąć istotnych dla inwestora kwestii. Wskazówką może być tutaj branża, w jakiej działa dana spółka. Nasi prawnicy niejednokrotnie wspierali inwestorów w badaniach due diligence z m.in.: real estate, TMT, IT, private equity. Do każdej transakcji podchodzą indywidualnie, na bieżąco dostosowując działanie do potrzeb inwestora. Nasi eksperci pomogą ustalić, z jakim ryzykiem wiąże się zainwestowanie w spółkę i czy firma spełnia wszystkie warunki prawne. Oprócz tego prawnicy KWKR chętnie zapewnią wsparcie prawne na każdym etapie transakcji – od rozeznania rynkowego poprzez przygotowanie umów i negocjacje, aż po sfinalizowanie transakcji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.