11.02.2020

Brexit i jego wpływ na przedsiębiorców

Izabela Ustymenko

31 stycznia 2020 r. o północy czasu środkowoeuropejskiego Wielka Brytania przestała być Państwem Członkowskim Unii Europejskiej. Jest to następstwo podpisanej przez UE oraz UK 24 stycznia 2020 r. umowy o wystąpieniu UK z Unii Europejskiej, na którą 29 stycznia 2020 r. wyraził zgodę Parlament Europejski, a 30 stycznia 2020 r. – Rada UE.

 

Okres przejściowy

Powyższe skutkuje tym, że do końca 2020 r. w relacjach na linii UE-UK, zgodnie z osiągniętym porozumieniem, ma zastosowanie okres przejściowy, w czasie którego zarówno UE i UK będą w stosunku do siebie stosowały dotychczasowe reguły. Oznacza to, że z perspektywy biznesowej, sytuacja przedsiębiorców nie ulegnie zmianie do końca 2020 r. – utrzymane zostaną m.in. dotychczasowe zasady związane ze swobodą przepływu osób, brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu, obecne zasady przekraczania granicy UE-UK, jak również możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach.

Jak zatem zmieni się sytuacja przedsiębiorców z dniem 1 stycznia 2021 roku?

Na to pytanie nie można, i zapewne jeszcze przez dłuższy czas nie będzie można, udzielić konkretnej odpowiedzi. Współpraca gospodarcza zależeć będzie bowiem od przyszłej treści umowy o wolnym handlu, której negocjacje mają się rozpocząć w marcu bieżącego roku. Z deklaracji politycznej wydanej przez UE oraz UK wynika jednak, że nie zostanie utrzymana swoboda przepływu osób; obie strony są natomiast zainteresowane utrzymaniem swobodnego przepływu kapitału oraz towarów, co skutkowałoby dalszym brakiem konieczności uiszczania ceł i innych podobnych opłat.

Zakładając, że okres przejściowy nie zostanie przedłużony, trzeba być jednak przygotowanym na to, że kształt przyszłych relacji handlowych może zostać podany do publicznej wiadomości na krótko przed upływem okresu przejściowego lub – co także prawdopodobne – że okres przejściowy zakończy się tak zwanym „twardym Brexitem”, tj. brakiem szczególnych regulacji. Wszystkie warianty wymagają jednak bieżącego śledzenia postępów negocjowania przyszłej współpracy oraz gotowości do szybkiego reagowania na zmiany.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.