30.06.2022

Jak zarejestrować spółkę?

Kancelaria Prawna

Rejestracja spółek to zagadnienie, które interesuje zarówno doświadczonych przedsiębiorców, jak i osoby będące na starcie swojej przygody z biznesem. Zanim jednak uruchomione zostaną procedury rejestracyjne, należy dołożyć wszelkich starań, aby wybrać optymalną formy działalności gospodarczej. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy m.in.: na jaką spółkę może zdecydować się przedsiębiorca, a także jak wygląda rejestracja spółki przez Internet.

Jakie wyróżniamy rodzaje spółek?

Zanim przejdziemy do omówienia procesu zakładania spółek, warto przypomnieć, jakie możliwości wyboru ma przedsiębiorca. W Polsce mamy do czynienia z wieloma formami tego typu działalności gospodarczej. Najbardziej podstawowy podział spółek dzieli je na:

 • spółki cywilne – regulowane przez Kodeks cywilny,
 • spółki prawa handlowego – podlegające pod Kodeks spółek handlowych.

W dalszej kolejności spółki prawa handlowego podzielono na spółki osobowe oraz kapitałowe. Wśród spółek osobowych wyróżniamy spółki:

 • jawne,
 • partnerskie,
 • komandytowe,
 • komandytowo-akcyjne.

Zbiór spółek kapitałowych tworzą natomiast:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • proste spółki akcyjne.

Wybór odpowiedniego rodzaju spółki jest bardzo istotny w kontekście szans firmy na osiągnięcie sukcesu. Przedsiębiorcy, którzy chcą dopilnować tego, aby podjąć odpowiednią decyzję, powinni skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

W jaki sposób można zarejestrować spółkę?

Osoby, które chcą prowadzić spółkę, muszą najpierw ją zarejestrować. Proces rejestracji spółki będzie się różnić w zależności od tego, czy mówimy o spółce cywilnej, czy spółce handlowej. Rejestracja spółki cywilnej, w przeciwieństwie do analogicznego procesu w przypadku spółek handlowych, nie wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Przedsiębiorcy decydujący się na tę formę prowadzenia działalności gospodarczej muszą natomiast złożyć wniosek o wpis do CEiDG.

Rejestracja spółek handlowych jest bardziej złożonym procesem. Podstawową kwestią w tym przypadku jest zawarcie umowy lub statutu spółki – forma dokumentu zależy od wybranego typu spółki. Następnie, jeżeli to konieczne, dokonuje się wyboru organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników – w zależności od typu spółki). Kolejnymi etapami procedury rejestracyjnej są złożenie wniosku o rejestrację spółki do KRS, a także złożenie wniosku o rejestrację spółki jako podatnika podatku od towarów i usług.

Rejestracja spółek przez Internet – jak to wygląda w praktyce?

Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem spółki mają możliwość zarejestrowania jej przez Internet. To, w jaki sposób rejestracja spółek online się odbędzie, zależy jednak od tego, jak została zawarta umowa danej spółki. Wyróżnia się dwie możliwości:

 • rejestrację spółki przez Portal Rejestrów Sądowych – przeznaczoną dla spółek, których umowa została zawarta w formie tradycyjnej,
 • rejestrację spółki przez system S24 – obowiązującą dla spółek, których umowa została zawarta w tym systemie.

Jakie spółki mogą być rejestrowane za pomocą systemu S24? W ten sposób możliwa jest:

 • rejestracja spółki z o.o.,
 • rejestracja spółki komandytowej,
 • rejestracja prostej spółki akcyjnej,
 • rejestracja spółki jawnej.

Zakładanie spółki przez Internet za pośrednictwem systemu S24 niesie ze sobą liczne korzyści, wśród których wyróżnić można m.in.:

 • prostotę, którą cechuje się elektroniczna rejestracja spółki – niezbędne formalności załatwiane są bez wychodzenia z domu, a system jest bardzo intuicyjny w obsłudze,
 • dostępność wszystkich standardowych dokumentów w systemie S24,
 • szansę na uniknięcie konieczności zawarcia spółki w szczególnej formie, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na taksie notarialnej,
 • niższą opłatę sądową.

Ta forma zakładania spółki ma jednak również kilka wad, do których należą:

 • mniejsze szanse kształtowania umowy spółki niż w formie tradycyjnej,
 • brak możliwości modyfikacji roku obrotowego,
 • w przypadku spółek wymagających posiadanie kapitału zakładowego będzie można go pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zakładanie spółki z o.o. w systemie S24

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo chętnie wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to m.in. z faktu, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów. Warto więc przeanalizować to, jak zarejestrować spółkę z o.o. w systemie S24.

Pierwszym krokiem, jaki muszą podjąć przedsiębiorcy, aby dokonać rejestracji spółki z o.o. w tym systemie, jest założenie w nim konta. Co istotne, konto musi posiadać każda osoba, która będzie podpisywać wniosek o rejestrację, a także wspólnicy lub ich reprezentanci podpisujący umowę spółki. Użytkownik systemu otrzymuje tam wszystkie informacje związane z procedurą rejestracji.

W celu rozpoczęcia rejestracji spółki z o.o. w systemie S24 należy autoryzować swoje konto, aby następnie przystąpić do działania. Najpierw trzeba dokonać wyboru formy prowadzenia przedsiębiorstwa, jego nazwy oraz siedziby. Następnie trzeba wypełnić wzorzec umowy zakładanej spółki. Zwieńczeniem tego etapu jest podpisanie umowy przez wszystkich wspólników spółki.

Aby rejestracja spółki z o.o. się powiodła, należy podpisać i dodać pozostałe wymagane dokumenty. Co istotne, ich wzorca nie ma w systemie. Wśród nich znajduje się m.in. lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Po wgraniu tych dokumentów należy opłacić wniosek. Jaki jest koszt rejestracji spółki z o.o.? Wynosi on 350 złotych plus opłata manipulacyjna operatora płatności. Ostatnim krokiem, który należy wykonać, po ukończeniu wszystkich etapów procedury, jest złożenie wniosku do KRS wraz z wymaganymi załącznikami. W tym celu trzeba wypełnić formularz dostępny w systemie S24.

Ile trwa rejestracja spółki w KRS? Opłacony wniosek przesyłany jest do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki. Jego rozpatrzenie powinno się odbyć w terminie jednego dnia od daty wpływu. Po wpisaniu spółki do KRS należy dodatkowo zadbać o takie kwestie jak m.in.:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • zgłoszenie NIP-8,
 • rejestracja VAT,
 • oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Podsumowanie

Jedną z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka. W przypadku spółek prawa handlowego obowiązkiem przedsiębiorców jest rejestracja spółek w KRS, którą realizuje się przez Internet. W zależności od różnych czynników można dokonać tego poprzez Portal Rejestrów Sądowych lub system S24. Aby cały proces przebiegł pomyślnie, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, takich jak specjalizująca się w obszarze M&A kancelaria Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego.

Jako renomowana kancelaria radców prawnych zapewniamy klientom wsparcie wykwalifikowanych fachowców. Obsługa prawna spółek w Krakowie w naszym wykonaniu to gwarancja profesjonalizmu i rzetelności. Współpracujemy m.in. z klientami zainteresowanymi prowadzeniem działalności w formie takich podmiotów jak: alternatywna spółka inwestycyjna i spółka komandytowo-akcyjna.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.