01.03.2022

Luzowanie obostrzeń COVID-owych w nowych przepisach

Mariusz Purgał
Magdalena Wielgosz

25 lutego 2022 r. w dzienniku ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów (z tegoż dnia) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe rozporządzenie zakłada zniesienie istotnej części obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2. Wprowadza też pewne zmiany związane z przemieszczaniem się i korzystaniem z niektórych usług, w tym leczenia uzdrowiskowego czy korzystania z placówek opiekuńczych. Zniesione zostają również ograniczenia dotyczące zgromadzeń i uroczystości.

Restrykcje dla przedsiębiorców zniesione

Z dniem 28 lutego 2022 r. utraciły moc przepisy ustanawiające ograniczenia w prowadzeniu działalności:

 • dyskotek, klubów nocnych i innych lokali rozrywkowych udostępniających miejsce do tańczenia,
 • gastronomię,
 • zakłady fryzjerskie, salony piercingu i tatuażu,
 • targi i wystawy,
 • pokoje zagadek,
 • sale zabaw dla dzieci,
 • wesołe miasteczka,
 • siłownie,
 • instytucje kultury,
 • centra kultury,
 • kin,
 • hoteli i innych placówek udostępniających miejsca noclegowe,
 • organizatorów wydarzeń sportowych,

Nowe rozporządzenie nie przedłużyło tych restrykcji.

We wskazanych wyżej placówkach nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych.

Zgromadzenia, przyjęcia rodzinne i wesela bez ograniczeń

Nowe rozporządzenie nie przedłużyło również restrykcji dotyczących organizacji zgromadzeń, wesel i innych uroczystości rodzinnych i szkoleń. Takie przyjęcia można organizować bez względu na liczbę osób, które będą w nich uczestniczyć.

Do placówek leczniczych i DPSów tylko z certyfikatem

Rozporządzenie utrzymuje pewne ograniczenia w dostępie do placówek leczniczych, w tym uzdrowisk, hospicjów, placówek rehabilitacyjnych, oddziałów medycyny paliatywnej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych, a także domów pomocy społecznej. W przypadku tych placówek konieczne jest posiadanie przez pacjenta lub rodzica bądź opiekuna dziecka będącego pacjentem negatywnego testu diagnostycznego w kierunku Sars-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż na 4 dni przed terminem przyjęcia albo uzyskania statusu osoby zaszczepionej.

Urzędy wracają do pracy

Rozporządzenie nie przedłuża również ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej. Aktualnie urzędy będą mogły świadczyć obsługę interesantów w pełnym zakresie. W urzędach nadal jednak konieczne będzie zasłanianie ust i nosa przez interesantów.

Ograniczenie restrykcji związanych z poruszaniem się

Choć w środkach transportu publicznego nadal trzeba zasłaniać usta i nos, to pozostałe ograniczenia związane z przewozem pasażerów w pojazdach samochodowych zostały zniesione. Nie ma również ograniczeń co do liczby pasażerów w transporcie kolejowym.

Osoba planująca lot samolotem powinna jednak spełnić pewne wymagania. Powinna ona złożyć oświadczenie o stanie swojego zdrowia, według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego. Powinna również okazać przewoźnikowi potwierdzenie wypełnienia karty lokalizacji podróżnego. Karta ta zawiera informacje o miejscu pobytu podróżującego i danych umożliwiających skontaktowanie się z nim w razie stwierdzenia, że na pokładzie samolotu znajdowała się osoba zakażona. W czasie lotu obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Rozporządzenie weszło w życie 1 marca 2022 r.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.