26.05.2021

Obrót kryptowalutami działalnością regulowaną

Monika Macura

Inwestowanie w kryptowaluty nie traci na popularności, dlatego też istotne stało się uregulowanie przepisów prawnych dotyczących e-finansów. Toteż wkrótce osoby prowadzące działalność związaną z kryptoaktywami spotkają się z nowymi zobowiązaniami.

Podstawy prawne

Podstawą do polskich regulacji jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. Zmienia ona dwie inne: dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz dyrektywę 2009/138/WE i 2013/36/UE (V Dyrektywa AML).

W związku z koniecznością implementacji powyższych przepisów polski ustawodawca przyjął nowelizację ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jej uaktualnienie oznacza m.in. dookreślenie kryptowalut.

Obrót kryptowalut

Na mocy powyższej nowelizacji działalność w zakresie walut wirtualnych stanie się działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Wynika z tego, że podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem kryptowalutami będą zobowiązane dokonać wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Prowadzenie działalności

Wraz z wprowadzeniem obowiązku wpisu do rejestru przewidziane zostały również dodatkowe wymogi. Spełnić je będą musieli wszyscy zainteresowani prowadzeniem działalności w zakresie wykorzystania tego typu aktywów. W szczególności przedsiębiorcy, członkowie zarządu czy też wspólnicy (w zależności od formy prowadzonej działalności) powinni sprawdzić obowiązujące wymogi. Wśród nich jest m.in. warunek niekaralności w odniesieniu do niektórych rodzajów przestępstw, jak również wykaz udokumentowanej wiedzy lub doświadczenia w odniesieniu do działalności w zakresie walut wirtualnych.

Cel nowelizacji

Nowe regulacje prawne wpisują się w światowy trend objęcia szeroko pojętej branży kryptoaktywów dodatkowymi wymogami i obowiązkami rejestrowymi. Być może zwiększenie kontroli pozwoli zapobiegać wykorzystywaniu kryptowalut do działalności przestępczej. Przy jednoczesnym zagwarantowaniu zwiększonego zakresu ochrony inwestorów indywidualnych.

Powyższa ustawa ma wejść w życie w dniu 31 października 2021 r. Przedsiębiorcy otrzymają sześć miesięcy na dostosowanie się do regulacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.