Cyberbezpieczeństwo

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (cybersecurity).

Oferujemy pełne wsparcie przy wdrożeniu regulacji wynikających z Dyrektywy NIS2. Przeprowadzamy audyty prawne w zakresie identyfikacji obowiązków podmiotów kluczowych i ważnych.

Senior associate, radca prawny
Mikołaj Prochownik
+48 517 853 084
Mikołaj Prochownik
Senior associate, radca prawny
Mikołaj Prochownik
+48 517 853 084
Wdrażamy polityki analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Opracowujemy polityki i procedury obsługi incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także wdrażamy procedury związane z utrzymywaniem kontaktów w ramach systemu raportowania incydentów. Pomagamy w identyfikacji incydentów, w tym incydentów poważnych.

Pomagamy w opracowaniu rozwiązań związanych z zapewnieniem ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, w tym zarządzania kopiami zapasowymi.

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa i wdrażamy praktyki oraz polityki cyberhigieny pozwalające chronić infrastrukturę sieci i systemów informatycznych.

Obsługujemy podmioty ważne i podmioty kluczowe w trakcie stosowania wobec nich środków nadzoru przez organy państwa. Pomagamy w szczególności w udzielaniu informacji właściwym organom, niezbędnych do oceny środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie przyjętych przez danych podmiot.

Pomagamy przygotowywać i wdrażać procedury skoordynowanego ujawniania podatności (CVD).

Przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów na audyty bezpieczeństwa, w tym prowadzenie pentestów.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.