Pomoc prawna w procesie inwestycyjnym i postępowaniu administracyjnym

Wsparcie w trakcie procedur planistycznych. Doradztwo przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy. Pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obsługa prawna inwestycji deweloperskich
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714
Łukasz Lanoszka
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714

Prawnicy naszej kancelarii udzielą Państwu wsparcia we wszelkich sprawach związanych z rynkiem nieruchomości i organizacją procesu inwestycyjnego. Naszych Klientów wspieramy we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych, a także pomagamy w przeprowadzeniu transakcji na rynku obrotu nieruchomościami.
Pomagamy zdobyć decyzje i pozwolenia na budowę
Wspieramy naszych Klientów w trakcie procedur planistycznych, doradzając przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy oraz pomagając uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę.
Reprezentacja inwestorów
Reprezentujemy inwestorów w sprawach związanych z uchwaleniem, zmianą lub uchyleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Pomoc przy przygotowaniu umów
Doradzamy naszym Klientom przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowujemy i konsultujemy umowy z architektami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych, gestorami mediów i zarządcami dróg.
Reprezentujemy naszych Klientów w postepowaniach administracyjnych i sądowo‑ administracyjnych.
Wsparcie w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego
Prowadzimy dla naszych Klientów sprawy dotyczące zmiany i przekształcenia użytkowania wieczystego oraz sprawy w zakresie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie użytkowania wieczystego, w tym zmiany celu, poparte licznymi publikacjami w tym zakresie.
Pomagamy uregulować stan prawny nieruchomości.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.