ASI (Alternatywne Spółki Inwestycyjne)

Alternatywna spółka inwestycyjna – w skrócie „ASI” – to alternatywny fundusz inwestycyjny funkcjonujący w polskim porządku prawnym od 2016 roku. Jest ona przystępną formą zbiorowego inwestowania, wiążącą się z korzyściami podatkowymi.

Associate
Mateusz Sordyl
+48 723 923 405
Mateusz Sordyl
Associate
Mateusz Sordyl
+48 723 923 405

Prowadzenie działalności w formie ASI jest konieczne, jeżeli:

 • KUMULUJESZ środki w spółce kapitałowej (z o.o. lub S.A.) lub osobowej (sp. k. lub
  SKA)?
 • GROMADZENIE środków oraz ich inwestowanie stanowi główny przedmiot
  działalności spółki?
 • INWESTUJESZ gromadzone środki w inne spółki, obligacje, papiery wartościowe lub
  inne aktywa?

ASI prowadzi działalność zgodnie z polityką inwestycyjną. Dodatkowo, każda Alternatywna Spółka
Inwestycyjna musi posiadać Zarządzającego (ZASI), który podlega wpisowi do Rejestru Zarządzających
ASI prowadzonemu przez KNF. Jako kancelaria, reprezentowaliśmy kilkadziesiąt podmiotów w
zakończonych sukcesem postępowaniach o rejestrację przed KNF.

Korzyści:

Dokonywanie inwestycji z wykorzystaniem ASI wiąże się ze zwolnieniem podatkowym zysków otrzymanych z działalności inwestycyjnej. Zgodnie z ustawą CIT, wolne od podatku są dochody alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane ze zbycia udziałów lub akcji.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

 • posiadanie min. 10% akcji udziałów wdanej spółce
 • co najmniej dwuletni okres posiadania

Stąd rozwiązanie to, jest dedykowane dla inwestorów planujących długofalowo swoje inwestycje, dbających o to aby skorzystać z oferowanych przez przepisy ulg podatkowych, w sposób przejrzysty i zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Oferujemy:

 • wsparcie w ocenie, czy dany podmiot podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru
  ZASI
 • opracowanie umowy spółki lub statutu ASI oraz ZASI,
 • kompleksowe przygotowywanie wymaganej dokumentacji ASI, w tym polityki
  inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej,
 • reprezentację przed KNF we wszystkich sprawach dotyczących rejestracji ASI;

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.