13.02.2024

Praktyka Amazona była krzywdząca dla klientów. Katarzyna Kanik na łamach DGP o reakcji UOKiK

Bogdan Setlak

Firmy zapewniające w Internecie usługi subskrypcji (na przykład serwisy streamingowe), w przypadku planowanych podwyżek cenowych, muszą poinformować użytkownika opłacającego subskrypcję o nadchodzących zmianach. To jednak nie wszystko. Ich zadaniem jest także zapewnić możliwość akceptacji nowej ceny usługi w klarowny sposób. W ostatnim czasie nad działaniami Amazon Prime i Amazon Video pochylił się UOKiK. Nad wnioskami płynącymi z przeprowadzonej kontroli na łamach Dziennika Gazety Prawnej pochyliła się associate naszej kancelarii Katarzyna Kanik.  

Zdaniem Prezesa UOKiK część praktyk była krzywdząca dla klientów. Organ uznał, że nie uwzględniały i nie zabezpieczały one w wystarczający sposób interesów konsumentów jako słabszej strony umowy. Efektem zaś było kształtowanie stosunku zobowiązaniowego w sposób nierównorzędny i rażąco niekorzystny dla konsumenta. 

Nowe istotne warunki umowy – a w szczególności nowa, wyższa cena – mogą być wprowadzone od kolejnego okresu subskrypcyjnego, jednak konsument musi uprzednio wyrazić na ten fakt zgodę. Niedopuszczalne jest w związku z tym automatyczne pobieranie opłat według nowowprowadzonego cennika w formie zablokowania środków z podpiętej do konta użytkownika karty płatniczej. 

Branżowy gigant dostosował się do wytycznych UOKiK, ale dla przedsiębiorców płyną w związku z tą sprawą ważne i wyraźne wnioski. Więcej na ich temat można przeczytać w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej.  

Zachęcamy do lektury!  

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.