09.03.2020

Prawo IT – trendy i zmiany

Łukasz Wieczorek

Niniejszy artykuł pt. „Prawo IT – trendy i zmiany” podejmuje szereg zagadnień z zakresu prawa IT oraz nowych technologii.

Prawo IT – perspektywa sektora publicznego

Podejście „najpierw w chmurze” do wzmocnienia pozycji Polski jako pretendenta do technologii informatycznych

W ubiegłym roku Polska dodatkowo umocniła swoją reputację jako lokalnego lidera w Europie Środkowej w zakresie innowacyjnych technologii i rozwiązań IT. W najbliższej przyszłości oczekuje się, że sektor publiczny i prywatny w tym kraju podwoi wysiłki, aby polskie technologie i produkty IT stały się najbardziej innowacyjnymi w regionie.

Aby dotrzymać kroku światowym trendom, główni gracze na polskim rynku już pracują nad wdrożeniem modelu w pełni przetwarzania w chmurze (lub „najpierw w chmurze”) dla swoich technologii oraz produktów i rozwiązań IT. W środowisku chmurowym oprogramowanie i zasoby danych są dostępne na żądanie, nawet gdy użytkownik nie jest bezpośrednio aktywny i nie ma potrzeby angażowania żadnego centrum danych ani faktycznej pamięci użytkownika.

Starając się przedstawić dokładną prognozę dla polskiego sektora TMT, należy zdać sobie sprawę, że nie tylko podmioty prywatne dostrzegły powszechne zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe. Polski rząd zauważył także coraz większe zaufanie do technologii chmurowej i uczynił z niego priorytetowy cel w swoich przyszłych planach rozwoju publicznych rozwiązań informatycznych dla obywateli polskich.

W dniu 11 września 2019 r. Polski rząd podjął uchwałę nr 97, nową inicjatywę zatytułowaną „Wspólna infrastruktura informacyjna Państwa” (odtąd inicjatywa). Jest to 19-stronicowa mapa drogowa określająca kolejne kroki, które należy podjąć na szczeblu rządowym, aby zapewnić uaktualnienie publicznych rozwiązań IT do następnego, w pełni opartego na chmurze poziomu.

Nadrzędnymi celami inicjatywy są: po pierwsze, skrócenie czasu potrzebnego na dostęp do publicznych usług elektronicznych. Po drugie, rozszerzenie dostępu do publicznych usług elektronicznych i danych osobowych przetwarzanych przez władze publiczne i – po trzecie – zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych.

Dwie kluczowe innowacje przewidziane w ramach inicjatywy to Rządowe przetwarzanie w chmurze i Rządowy klaster bezpieczeństwa – kompleksowe rozwiązania programowe, które zapewnią większości władz publicznych bezpłatny, nieograniczony dostęp do centralnie zarządzanego systemu przechowywania w chmurze. Wszystkie rozwiązania związane z centralnymi systemami chmurowymi i klastrowymi, a także wszystkimi lokalnymi chmurami tworzonymi przez władze, będą oparte na oprogramowaniu jako usłudze (SaaS), platformie jako usłudze (PaaS) i infrastrukturze jako usłudze (IaaS) modele, aby zagwarantować, że spełniają najnowsze standardy branżowe. Ponadto inicjatywa wymaga, aby wszystkie narzędzia i systemy zaprojektowane dla domeny administracji publicznej były zgodne z surowymi nowymi stanowymi standardami cyberprzestrzeni, które określą minimalny poziom bezpieczeństwa, jaki muszą spełniać systemy, aby mogły funkcjonować w chmurze i klastrze administrowanym przez państwo .

Przewidywany koszt Inicjatywy zostanie częściowo pokryty z funduszy odłożonych z budżetu państwa na nadchodzące lata. Kolejnym źródłem finansowania będzie program operacyjny „Polska Cyfrowa” Unii Europejskiej. Zarówno sama inicjatywa, jak i fakt, że środki przeznaczone na rozwój oprogramowania zostaną przydzielone w ramach budżetu państwa, są wyraźnym sygnałem, że nadszedł czas, aby dostawcy narzędzi i usług SaaS, PaaS i IaaS skoncentrowali swoje wysiłki na Polsce, gdzie inwestycje w takie technologie niewątpliwie wzrosną.

Sektor gier hazardowych wyznaczy trendy technologiczne w nadchodzących latach

Przyjęcie wyżej wymienionej inicjatywy po prostu podkreśla wysiłki, które polski rząd już podjął w celu promowania skomputeryzowanej i zdigitalizowanej administracji publicznej. Wiele kluczowych obszarów jest już objętych złożonymi rozwiązaniami informatycznymi, umożliwiając tym samym władzom publicznym zdalne gromadzenie i przetwarzanie danych wymaganych do ich codziennych operacji przy użyciu modelu „dostępu w czasie rzeczywistym”.

Jedną z instytucji, która zobowiązała się być na bieżąco z takimi światowymi trendami, jest polskie Ministerstwo Finansów, które jest odpowiedzialne za quasi-prywatny sektor gier hazardowych w Polsce. Ten ostatni jest uważany za jeden z najbardziej narażonych w sektorze, ze względu na niebezpieczeństwa związane z możliwymi nieuczciwymi działaniami i dlatego zawsze był ściśle regulowany.

Od 2016 r. i 2017 r. hazard w Polsce, zarówno online, jak i lokalny, jest organizowany i administrowany jako monopol państwowy i podlega ścisłym regulacjom. Zadanie wykonywania tego monopolu państwowego zostało powierzone premierowi, Ministerstwu Finansów i Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w pełni kontrolowana przez Skarb Państwa. Niektóre gry – takie jak zakłady bukmacherskie i gry kasynowe – są nadal prowadzone przez podmioty prywatne, chociaż są ściśle monitorowane przez władze publiczne.

Po 2016 r. Polskie władze publiczne musiały dostosować się do nowej rzeczywistości, w której są nie tylko zobowiązane do nadzorowania rynku gier hazardowych, ale także do prowadzenia rzeczywistych firm hazardowych w postaci państwowego kasyna online i stanowych automatów do gier. Centralizacja rynku gier hazardowych zmusiła władze do opracowania technologii, która umożliwiłaby nadzorowanie uczestników i organizatorów nadzorowanych przez państwo działań hazardowych.

Aby monitorować działania graczy korzystających z automatów do gry dostarczanych przez państwo, polskie władze były zobowiązane do opracowania rozwiązania zapewniającego zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do danych przechowywanych na wszystkich legalnie obsługiwanych automatach do gier w Polsce, który z kolei zapewniłby informacje istotne dla zadanie polegające na administrowaniu dostępem do tych automatów oraz wielkości stawek. Zadaniem centralnego systemu jest pozyskiwanie i rejestrowanie danych o zakładach i wygranych wypłacanych z automatów, historii gry oraz wszystkich danych o stanie automatów, w tym informacje o wszelkich awariach lub zakłóceniach. Wszystkie automaty do gry znajdujące się w Polsce mają nieograniczony dostęp do systemu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dane mogą być przekazywane do tego ostatniego, co z kolei umożliwia przechowywanie i automatyczną archiwizację danych. Opracowanie i utrzymanie tego systemu pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów informatycznych w Polsce, obecnie finansowanym ze środków z budżetu państwa.

Co więcej, w ciągu ostatnich kilku miesięcy Polacy mieli okazję obstawiać w pierwszym w kraju państwowym kasynie online. Total Casino (która jest oficjalną nazwą samego kasyna i jego strony internetowej) oferuje zarówno przeglądarkę, jak i mobilny dostęp do różnych gier kasynowych, w tym automatów online, ruletki online, pokera, blackjacka i innych gier karcianych. Uruchomienie oficjalnego sponsorowanego przez państwo kasyna online jest główną nowością na polskim rynku gier hazardowych, a działalność kasyna jest zgodna z najwyższymi standardami przechowywania danych w chmurze, zarówno administratorowi kasyna, jak i graczowi oferuje wysokiej jakości zdalny dostęp. Aby spełnić surowe wymagania regulatora dotyczące uczestnictwa w grach hazardowych, kasyno internetowe zostało wyposażone w kompleksowy system certyfikacji mający na celu monitorowanie dostępu graczy i zapobieganie nieuprawnionym osobom.

Podobne tendencje do centralizacji można zaobserwować w innych sektorach, co sprawia, że polski sektor gier hazardowych jest sprawdzianem do analizy dotychczasowych osiągnięć i tego, czego możemy się spodziewać w przyszłości na innych rynkach, na których fundusze państwowe korzystają bezpośrednio lub pośrednio kontrola – np. telewizja, media i nadawanie.

W obliczu stałej ekspansji obowiązkowych systemów elektronicznych do deklaracji podatkowych i sprawozdawczości rządowej, polskie podmioty gospodarcze nie mają obecnie innego wyjścia, jak wejść w nowy, cyfrowy świat. To z kolei wymagać będzie od przedsiębiorców działających w Polsce zaangażowania najlepszych programistów i dostawców IT w projektowanie, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań opracowanych w celu spełnienia polskich kryteriów zgodności.

Zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne będą poszukiwały technologii umożliwiających nieograniczony, bezpłatny i bezpieczny transfer i przechowywanie danych bez korzystania z rzeczywistych centrów danych oraz w których władze publiczne będą miały zagwarantowany dostęp do takich danych w czasie rzeczywistym.

Aukcja częstotliwości 5G

Trwająca cyfryzacja, przejście z modeli lokalnych na modele chmurowe, Internet przedmiotów (IoT) i inteligentne miasta wymagają szybkiego rozszerzenia sieci i zwiększenia przepustowości. Przedsięwzięcia te będą wspierane przez wprowadzenie sieci 5G w Polsce.

Dystrybucja częstotliwości 5G w Polsce rozpoczęła się w grudniu 2019 r. I ma się zakończyć w 2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), organ regulacyjny odpowiedzialny za działalność telekomunikacyjną i pocztową oraz zarządzanie zasobami częstotliwości, planuje udzielić prawa do korzystania z czterech częstotliwości na równoległej aukcji rosnącej za minimalną cenę 450 mln PLN za jeden pakiet częstotliwości.

UKE postanowił zorganizować aukcję zamiast przetargu, ponieważ aukcja z rosnącą ceną pozwala jej szybko reagować na działania innych uczestników, zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższych cen. Firma będzie mogła licytować tylko wtedy, gdy zainwestowała już co najmniej 1 miliard złotych w infrastrukturę telekomunikacyjną lub sieć radiową w Polsce i posiada rezerwację na inną ogólnokrajową częstotliwość. Oznacza to, że w procedurze może wziąć udział tylko ograniczona liczba uczestników. Każdy oferent może ubiegać się tylko o jedną częstotliwość i będzie zobowiązany do dalszych inwestycji – na przykład poprzez budowę co najmniej 500 bazowych stacji nadawczo-odbiorczych w ciągu najbliższych pięciu lat.

Prawo IT – perspektywa sektora prywatnego

Usługi online i mobilne

Widać wyraźnie, że podmioty gospodarcze w Polsce przechodzą na kanały online do świadczenia usług. Według badań rynkowych sektor e-commerce w Polsce jest wart prawie 11,5 mld EUR i według szacunków ma wzrosnąć o kolejne około 25% w 2019 r. Jednocześnie ramy prawne regulujące handel elektroniczny w Polsce niewiele się zmieniły w ostatnich latach, na co wpływ ma głównie wprowadzenie nowych przepisów przez Unię Europejską – na przykład rozporządzenie (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści na rynku wewnętrznym oraz rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Wraz z wydatkami internetowymi usługi płatności mobilnych stale się rozwijają i ulepszają, dzięki czemu Polska jest jednym z europejskich liderów w tym zakresie. Płatności przez łącze i płatności bezgotówkowe są niezwykle popularne w Polsce. Jak podaje Narodowy Bank Polski, 100% transakcji w punktach sprzedaży w kraju zapewnia opcje płatności zbliżeniowych. W ubiegłym roku uruchomiono także pierwsze w kraju sklepy bez kas fiskalnych.

Dalsza ekspansja usług online jest spodziewana w przyszłości ze względu na większą dostępność urządzeń mobilnych i rozwój Internetu rzeczy. Co więcej, wydaje się, że sprzedaż i usługi online zostały dodatkowo wzmocnione przez rządowy zakaz handlu w niedzielę w Polsce, który skutecznie zakazał zakupów w sklepach stacjonarnych niemal w każdą niedzielę w 2020 roku.

Przejście na usługi online i mobilne znalazło również odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu możliwościami „dzielenia się gospodarką” w Polsce. Najbardziej uderzającym przykładem tego zjawiska jest car-sharing, który niemal trzykrotnie zyskał na popularności w pierwszej połowie 2019 r. Wzrasta również popyt na skutery elektryczne.

Ponadto liczba pasażerów korzystających z aplikacji mobilnych do zamawiania usług samochodowych (takich jak Uber) stale rośnie. Ciekawe pytanie dotyczy tego, czy i jak na przemysł wpłynie nowe polskie ustawodawstwo regulujące transport pasażerski. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r. (zwanymi „Lex Uber”), taksometry można teraz zastąpić aplikacjami mobilnymi; wszyscy kierowcy wymagają jednak specjalnego prawa jazdy, jeśli chcą legalnie świadczyć usługi transportu pasażerskiego.

Warto również wspomnieć o pojawieniu się prywatnego sektora zdalnej opieki zdrowotnej w Polsce, który musiał pokonać liczne ograniczenia nałożone przez różne przepisy, zwłaszcza w zakresie ram prawnych regulujących prywatność danych.

Usługi w chmurze

Usługi w chmurze zyskują na popularności w tym kraju. Jest jednak nieco zaskakujące, że statystycznie tylko około połowa wszystkich polskich podmiotów gospodarczych korzysta lub zamierza korzystać z usług chmurowych w swojej działalności biznesowej. Wyniki te są wyraźnie niezgodne z globalnymi trendami. Przyczyną może być to, że polski rynek usług w chmurze jest raczej rozdrobniony, jeśli chodzi o dostawców usług w chmurze.

Oczekuje się jednak, że sytuacja ta ulegnie zmianie w nadchodzących latach. W przypadku umów informatycznych coraz częściej możemy spodziewać się, że ustalenia lokalne zostaną zastąpione usługami w chmurze. Podmioty gospodarcze dostrzegają zalety usług w chmurze, takie jak lepsza kompatybilność między różnymi systemami i aplikacjami, zmniejszona infrastruktura, itp. Jednocześnie należy jednak odpowiednio rozwiązać niektóre problemy związane z cyberbezpieczeństwem, zwłaszcza w świetle odpowiednich przepisów ogólnych Rozporządzenie o ochronie danych.

Problemy sektora IT

Polski rynek IT jest bardzo dynamiczny. Znaczna liczba zagranicznych firm informatycznych postanowiła założyć studia programistyczne oraz centra badawczo-rozwojowe w Polsce. Są wśród nich wszyscy najwięksi gracze na rynku z branży IT, mediów i telekomunikacji. Ponadto istnieje około 1000 polskich firm programistycznych zatrudniających około 50 000 osób. Polskie domy oprogramowania są szczególnie aktywne i odnoszą sukcesy w branży gier.

Jednym z wartych odnotowania trendów z perspektywy biznesowej jest znaczny wzrost liczby projektów realizowanych przy użyciu „zwinnych” metodologii zamiast podejścia „wodospadowego”. To z kolei wydaje się mieć wpływ na metody rozliczeń dzięki odchodzeniu od projektów z ustalonym budżetem do rozliczeń czasowych i rzeczowych.

Kolejnym interesującym wydarzeniem w sektorze IT w ostatnich latach było białe oznakowanie. Przygotowanie gotowych rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta zapewnia znacznie większą wydajność i optymalizację kosztów – tj. Korzyści, których przedsiębiorcy ciągle szukają.

Blockchain

Chociaż technologia blockchain nie przyniosła wielu projektów kryptowalutowych w Polsce, niewątpliwie wzbudziła zainteresowanie wielu podmiotów gospodarczych. Biorąc pod uwagę potencjał lokalnego rynku IT, Polska może stać się renomowanym centrum rozwoju systemów opartych na blockchain.

Obecnie potencjał technologii blockchain jest wykorzystywany głównie przez sektor finansowy (banki, platformy peer-to-peer, itp.). Jednym z ostatnich interesujących przykładów wykorzystania technologii blockchain do celów komercyjnych jest polska firma Billon. W 2019 r. Billon stał się pierwszą instytucją pieniądza elektronicznego, która uzyskała licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Billon stworzył pierwszy system oparty na technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT) dla biznesu. Wykorzystując technologię blockchain jako platformę, Billon opracował nowy protokół, który umożliwia rejestrację walut krajowych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, i opracował skalowalne rozwiązanie dla mikropłatności. Możemy oczekiwać, że przyszłe fortuny Billona będą ściśle monitorowane przez innych graczy rynkowych rozważających inwestycje w technologię blockchain.

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym niewątpliwie cieszą się dużym zainteresowaniem wielu podmiotów gospodarczych w Polsce. Najbardziej widoczne przykłady komercyjnie stosowanych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji na lokalnym rynku to „chatboty”, wyszukiwanie głosowe i wirtualni asystenci. Doświadczenie użytkowników oparte na uczeniu maszynowym stało się uznanym narzędziem w sektorze e-commerce. Służy do ulepszania wyboru towarów i usług firmy, poprawy komunikacji marketingowej i identyfikacji najbardziej cenionych produktów firmy. Przedsiębiorstwa pionierskie w zakresie takich narzędzi mocno wierzą, że rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji staną się istotnym czynnikiem w budowaniu relacji z klientami. Perspektywa ta znajduje również odzwierciedlenie w badaniach rynkowych, z których wynika, że do końca 2020 r. Do 85% interakcji z klientami będą obsługiwane przez chatboty.

Big data, AR / VR

Big data to jedna z najczęściej dyskutowanych kwestii wśród podmiotów gospodarczych w Polsce. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do światowych trendów, odbiór rozwiązań Big Data wśród polskich firm jest stosunkowo niski. Według badań rynkowych, tylko kilka procent podmiotów gospodarczych w Polsce zgłasza korzystanie z narzędzi i systemów big data. Z drugiej strony około 60% twierdzi, że stosuje analitykę biznesową w codziennej działalności. W związku z tym perspektywy są jaśniejsze, jeśli chodzi o stosowanie narzędzi dużych zbiorów danych w bardziej dynamicznej skali.

Co ciekawe, mówi się, że jednym z największych wyzwań w najbliższej przyszłości jest monetyzacja zgromadzonych danych. W tym obszarze kluczowa jest jakość, a nie ilość danych, a także wartość dodana uzyskana w dużych zestawach danych („inteligentne” dane a „duże” dane). Podobno dalsze zmiany w tej dziedzinie mogą wpływać na wybory i działania podmiotów gospodarczych w odniesieniu do rozwiązań Big Data.

Obecnie rozwiązania Big Data są stosowane głównie w marketingu i handlu elektronicznym, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów, a tym samym zwiększyć wielkość sprzedaży (marketing oparty na danych). Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami Big Data zaobserwowano również w logistyce i produkcji, a także w telekomunikacji i finansach.

Oprócz rozwiązań Big Data innym narzędziem, które według firm może zapewnić im przewagę konkurencyjną, jest „rzeczywistość rozszerzona” (AR). Z jednej strony wzrosła liczba dostawców usług rzeczywistości wirtualnej lub rzeczywistości rozszerzonej, az drugiej strony sektory biznesowe coraz chętniej korzystają z rozwiązań VR / AR w swoich produktach.

Prawo IT a inne interesujące problemy

Co ważne, tendencja do dalszej cyfryzacji w Polsce znalazła odzwierciedlenie w ostatnich zmianach legislacyjnych przewidujących obowiązkową dematerializację akcji spółki akcyjnej. Ta poprawka doprowadziła do tego, co zostało nawet opisane jako „cyfryzacja spółki akcyjnej”. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie pod koniec 2019 r., Każda spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia własnej strony internetowej, która powinna zawierać najważniejsze informacje o spółce oraz osobną kartę przeznaczoną również jako kanał komunikacji dla akcjonariuszy jak do celów publikacji. Ponadto nowe przepisy przewidują obowiązkową dematerializację wszystkich akcji, a proces ten powinien zostać zakończony do 31 grudnia 2020 r. W związku z tym od początku 2021 r. Tylko osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy spółki będą uważane za akcjonariuszy. Z punktu widzenia rynku IT powyższe porozumienie prawne może stanowić zachętę do tworzenia specjalistycznych usług związanych z prowadzeniem elektronicznych rejestrów akcjonariuszy.

Od początku 2019 r. Zasady dotyczące przechowywania akt osobowych pracowników również uległy radykalnej zmianie. Te rewolucyjne zmiany obejmują możliwość przejścia na w pełni elektroniczne wersje przechowywania plików. Oprócz skrócenia obowiązkowego okresu przechowywania danych osobowych pracowników (początkowo było to 50 lat po zakończeniu zatrudnienia przez osobę fizyczną), te innowacje regulacyjne mogą pomóc znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności w Polsce. Ponadto utrzymanie plików osobistych pracowników w formie elektronicznej wymaga wdrożenia specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia digitalizację dokumentów, podpisy elektroniczne oraz przechowywanie i udostępnianie takich informacji w odpowiedni sposób. Digitalizacja akt osobowych pracowników to kolejny przykład tego, jak podmioty gospodarcze w Polsce wykorzystują nowe technologie do wykonywania codziennych zadań.

Trendy i zmiany związane z prawami autorskimi

Dyrektywa UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym została przyjęta przez posłów do Parlamentu Europejskiego na początku 2019 r. Dyrektywa daje autorom i wydawcom możliwość ochrony ich interesów i wzmocnienia ich pozycji przed gigantami internetowymi, takimi jak Google. Platformy internetowe będą odtąd bezpośrednio odpowiedzialne za treści publikowane na ich stronach internetowych.

Ponadto autorzy i wykonawcy będą mogli żądać od dystrybutora dodatkowego odpowiedniego wynagrodzenia w przypadkach, gdy wynagrodzenie pierwotnie uzgodnione na podstawie licencji lub przeniesienia praw jest nieproporcjonalnie niskie w porównaniu z faktycznymi przychodami i korzyściami wynikającymi z eksploatacji praca lub utrwalenie wykonania.

Dyrektywa przewiduje szereg ważnych wyjątków. Dostęp do fragmentów artykułów prasowych jest wyłączony z zakresu dyrektywy pod warunkiem jednak, że taki fragment jest „bardzo krótki”. Ważne jest również, szczególnie dla młodych przedsiębiorców i start-upów świadczących usługi online w zakresie treści (tj. Podmioty, których usługi są publicznie dostępne w Unii Europejskiej przez okres krótszy niż trzy lata i których roczne obroty nie przekraczają 10 milionów EUR), że prawo będzie być bardziej łagodnym w zakresie swojej odpowiedzialności. Innymi słowy, tacy przedsiębiorcy nie będą ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, jeśli wykażą, że dołożyli wszelkich starań, aby uzyskać zezwolenia od upoważnionych osób.

Państwa członkowskie UE mają teraz dwa lata na opracowanie i uchwalenie odpowiedniego ustawodawstwa w celu spełnienia wymagań dyrektywy. Niektóre kraje przyjęły już odpowiednie przepisy, a inne weszły w fazę konsultacji. W przypadku Polski rząd nie rozpoczął jeszcze procesu wdrażania dyrektywy. Zamiast tego rząd postanowił skierować część tego ustawodawstwa do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby sprawdzić ich zgodność z traktatami i domagać się ich unieważnienia. Rząd zwrócił uwagę, że przepisy te stanowią podstawowe zagrożenie dla wolności wypowiedzi w Internecie i wprowadzają mechanizm, który zobowiązuje strony internetowe do proaktywnej kontroli wszystkich treści, które użytkownicy chcą publikować. Opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy mogą negatywnie wpłynąć na pewność prawa dla autorów i podmiotów dostarczających treści cyfrowe. Z drugiej jednak strony, analizując rozwiązania przyjęte wcześniej przez inne państwa członkowskie, można uniknąć niektórych błędów popełnionych w przeszłości, a także pomóc w opracowaniu lepszego ustawodawstwa w Polsce.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty specjalnych odszkodowań za naruszenia praw własności intelektualnej

Pomimo zawieszenia prac nad wdrożeniem dyrektywy w ubiegłym roku nastąpiła kolejna zmiana w dziedzinie prawa autorskiego, która może mieć znaczący wpływ na wszystkie sektory gospodarki, w których dzieła chronione prawem autorskim zajmują ważne miejsce (w tym rynek wydawniczy , producenci mediów i oprogramowania komputerowego).

Polski Trybunał Konstytucyjny uchylił konstytucyjność jednego przepisu, zgodnie z którym podmiot uprawniony (np. Autor utworu lub nabywca prawa do pracy), którego prawa autorskie zostały naruszone, może zażądać od sprawcy naprawienia szkody wyrządzonej przez wpłacenie kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności wynagrodzenia należnego z tytułu korzystania z utworu za zgodą podmiotu uprawnionego. Trybunał orzekł, że przepis ten nie narusza prawa własności, innych praw majątkowych i wolności człowieka chronionych Konstytucją RP.

W poprzednim orzeczeniu z 2015 r. Trybunał orzekł, że rekompensata równa trzykrotności wynagrodzenia w takich przypadkach byłaby niezgodna z konstytucją, argumentując między innymi, że rekompensata taka zaburza równowagę między podmiotami praw autorskich (autorami) a użytkownikami utworów. Wydaje się, że w wyroku z 2019 r. Trybunał ustalił, że właściwą równowagę osiąga się, gdy rekompensata jest równa dwukrotności należnego wynagrodzenia. Wyrok ten kończy długą debatę na ten temat i zapewnia podmiotom praw autorskich większą pewność prawa, a także podmiotom korzystającym z materiałów chronionych prawem autorskim (w tym wszystkim uczestnikom rynku IT).

Ulgi i ulgi podatkowe mające na celu stymulowanie ciągłego wzrostu sektora TMT w Polsce

Aby zapewnić stały rozwój lokalnego rynku TMT i zachęcać do ciągłych innowacji i ekspansji, nowoczesne państwo musi przyjąć pakiet ulg podatkowych i dotacji dla podmiotów zaangażowanych w innowacyjne projekty. W związku z tym polskie Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić pakiet ulg podatkowych obejmujący trzy główne instrumenty: ulgę podatkową na badania i rozwój (B + R), skrzynkę IP oraz program 50% ATS.

Ulga podatkowa na badania i rozwój (R&D)

Polski ustawodawca wprowadził ulgę podatkową na badania i rozwój (B + R) w krajowych przepisach dotyczących podatku dochodowego w 2016 r. Ten mechanizm ulgi podatkowej pozwala podatnikowi dwukrotnie odliczyć wydatki kwalifikowalne od dochodów: po pierwsze, uwzględniając wydatki kwalifikowane przy obliczaniu dochodu do opodatkowania , a po drugie, poprzez włączenie do 150% kwalifikowalnych wydatków jako kwoty podlegającej odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Nie ma żadnych ograniczeń w odniesieniu do efektów działań badawczo-rozwojowych (np. Nie muszą one przynosić pomyślnych rezultatów) lub sposobów, w jaki efekty te są stosowane po zakwalifikowaniu się przez jednostkę do ulgi podatkowej. Ponadto od właściwych organów nie są wymagane żadne zezwolenia ani wnioski, jeżeli podatnik zdecyduje się skorzystać z ulgi podatkowej, ponieważ przyznanie ulg nie jest uzależnione od posiadania przez wnioskodawcę statusu kwalifikowanego. Każda jednostka operacyjna zaangażowana w pracę twórczą kwalifikuje się do takich ulg podatkowych.

Ulga IP Box

Druga część pakietu ulgi podatkowej, IP Box, jest ściśle związana z wyżej wymienioną ulgą na badania i rozwój. IP Box uprawnia podatnika do preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5% od dochodów z kwalifikujących się praw własności intelektualnej. Aby kwalifikować się do ulgi podatkowej IP Box, dochód podatnika musi zostać wygenerowany z kwalifikujących się praw własności intelektualnej (np. Patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa autorskie do programu komputerowego). Wnioski o tę ulgę podatkową składane są na zasadzie dobrowolności i nie dyskwalifikują podatnika od ubiegania się o inne preferencyjne podatki, w tym ulgi podatkowe na badania i rozwój lub ATS.

Program podatkowy dla artystów (ATS)

Wreszcie, polscy podatnicy zaangażowani w pracę twórczą mogą skorzystać z programu Podatków Artystycznych (ATS). W ramach tego programu pracownicy zaangażowani w pracę twórczą, która przynosi twórczy efekt (np. Oprogramowanie), mogą ubiegać się o wyższe koszty uzyskania przychodów. Aby skorzystać z tej ulgi podatkowej, zarówno pracodawca, jak i pracownik są zobowiązani do prowadzenia skrupulatnej ewidencji wszystkich prac faktycznie wykonanych przez pracownika w celu udowodnienia, że prawa do takich prac zostały należycie przeniesione na pracodawcę.

Wszystkie trzy elementy powyższego pakietu są ze sobą ściśle powiązane, a w większości przypadków pokrywają się. Stosowany wspólnie pakiet tworzy atrakcyjną ulgę podatkową dla innowacyjnego podmiotu gospodarczego. Obecne otoczenie prawne sugeruje, że innowacyjne ulgi podatkowe z pewnością będą stale obecne w sektorze TMT w nadchodzących latach.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.