27.08.2020

RODO vs. AI – wdrażamy sztuczną inteligencję w firmach

Michał Czuryło

Pod koniec lipca Komisja Europejska zaprezentowała wyniki badania „European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence”, przeprowadzonego pośród europejskich przedsiębiorców na temat wykorzystywania przez nich technologii opartych na sztucznej inteligencji. Dział RODO naszej Kancelarii pomaga wdrażać AI (sztuczną inteligencję) w firmach.

Prace nad uregulowaniem prawnym sztucznej inteligencji

Badanie Komisji Europejskiej poświęcone sztucznej inteligencji pokazało, jak powszechne jest obecnie wprowadzenie takich rozwiązań oraz co przedsiębiorcy uważają za największe bariery, które to uniemożliwiają.

Do 10 września 2020 roku Komisja Europejska oczekuje także na opinię obywateli w zakresie prac nad uregulowaniem prawnym sztucznej inteligencji. Zapraszamy do zgłaszania ich za pośrednictwem naszej Kancelarii –> KONTAKT.

Sztuczna inteligencja w europejskich firmach

Wyniki analizy można uznać za całkiem optymistyczne. Ponad trzy czwarte (78 proc.) przedsiębiorców jest świadomych, że ma możliwość wprowadzenia rozwiązań wykorzystujących AI w swojej firmie.

Obecnie już 42 proc. przedsiębiorstw biorących udział w ankiecie używa co najmniej jednej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję. Natomiast 25 proc. korzysta z co najmniej dwóch narzędzi tego typu.

Korzyści sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie

Za najbardziej przydatne zalety użycia AI uznano możliwość zastosowania ich do optymalizacji procesów i zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie, wyłapywania błędów i usterek oraz prognozowania i wyliczania cen.

Bariery we wprowadzeniu AI

Niezbyt dużym zaskoczeniem okazały się wyniki obrazujące skale wykorzystywania AI w zależności od przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 osób) prawie dwukrotnie częściej wykorzystują dwie lub więcej technologii opartych na AI niż mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej 10 osób).

Wprost pokrywa się to z oceną przeszkód we wdrożeniu AI do swoich firm jakie określili przedsiębiorcy. Główną barierą, zarówno dla przedsiębiorców polskich jak i z pozostałych państw, są koszty implementacji takich technologii (71 proc. ankietowanych) oraz kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów (69 proc. ankietowanych). Pozostałymi wskazanymi utrudnieniami we wprowadzeniu AI były: brak odpowiednich dofinansowań publicznych na takie projekty oraz sztywne zasady przetwarzania danych (w tym danych osobowych).

RODO vs. sztuczna inteligencja

Za niepokojący można uznać fakt, że trudności w pogodzeniu sztucznej inteligencji i RODO wskazało prawie o ¼ więcej polskich przedsiębiorców niż ich unijni partnerzy (43 proc. polskich przedsiębiorców, średnia unijna 33 proc.).

W ramach naszej działalności pomagamy przedsiębiorcom dostosować ich usługi i produkty do przepisów o ochronie danych osobowych. Zachęcamy do kontaktu jeśli podobnie jak ankietowani przedsiębiorcy chcieliby Państwo wdrożyć w swojej firmie technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję, jednakże macie wątpliwości dotyczące uregulowań prawnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.