04.10.2022

Umowa wdrożeniowa IT – co powinna zawierać?

Kancelaria Prawna

Umowa wdrożeniowa IT to jeden z podstawowych dokumentów, z którym często do czynienia mają przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem usług programistycznych. Jest ona najczęściej zawierana między firmą IT a klientem chcącym skorzystać z oferty wdrożenia określonego rozwiązania informatycznego. W ramach tej umowy IT są regulowane prawa i obowiązki obu stron, dlatego warto zadbać o to, aby została ona dobrze sporządzona, a jej treść zawierała wszelkie potrzebne zapisy.

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy między innymi: jaki charakter ma umowa wdrożeniowa IT, a także co powinno się w niej znaleźć.

Czym charakteryzuje się umowa wdrożeniowa IT i co powinna zawierać?

Umowa wdrożeniowa IT nie została wprost unormowana w przepisach prawa. Oznacza to, że zawierając ją, strony mają dużą swobodę w kształtowaniu warunków współpracy. Tego rodzaju umowa IT jest traktowana zazwyczaj jako specyficzna forma umowy o dzieło, co oznacza, że to po stronie wykonawcy leży odpowiedzialność za skuteczną realizację projektu. Nie wyklucza to rzecz jasna obowiązku współpracy ze strony firmy zamawiającą usługę.

Umowy w IT charakteryzują się dużym poziomem skomplikowania. Nie inaczej jest w przypadku umowy wdrożeniowej IT, w której należy uregulować wiele istotnych kwestii. Powinny się w niej znaleźć zapisy określające m.in.:

  • przedmiot umowy,
  • harmonogram prac,
  • ustalenia związane z prawem autorskim i licencjami,
  • odpowiedzialność za błędy w oprogramowaniu,
  • wynagrodzenie oraz sposób rozliczenia się podmiotu zamawiającego z firmą IT.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwo z branży programistycznej powinno przed przystąpieniem do realizacji usługi w postaci wdrożenia określonego rozwiązania IT podpisać tzw. umowę wdrożeniową. Reguluje ona warunki współpracy z klientem i jednocześnie stanowi swego rodzaju zabezpieczenie podmiotu wdrażającego. W treści takiej umowy powinny znaleźć się m.in. harmonogram prac czy sposób rozliczania się z wykonawcą usługi. Sporządzenie umowy wdrożeniowej IT najlepiej powierzyć profesjonalistom, którzy mają odpowiednie kompetencje do realizacji tego zadania.

Obsługa prawna IT to jeden z głównych obszarów, w jakich specjalizuje się kancelaria prawna Michała Koniecznego i Marcina Wierzbickiego. Oferujemy fachowe usługi m.in. z zakresu sporządzania umów, w tym umów wdrożeniowych IT. Przygotowywane przez nas dokumenty są zarówno nienaganne pod względem formalnym, jak i odpowiednio skonstruowane pod kątem zawartych w nich zapisów chroniących interes klienta.

Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.